Show simple item record

UTILIZATION OF FOOD PROCESSING WASTE FOR LACTIC ACID AND ETHANOL PRODUCTION

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorHudečková, Helenacs
dc.date.accessioned2019-01-12T20:07:59Z
dc.date.available2019-01-12T20:07:59Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationHUDEČKOVÁ, H. VYUŽITÍ ODPADŮ Z POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROB NA BIOPRODUKCI KYSELINY MLÉČNÉ A ETHANOLU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.cs
dc.identifier.other113567cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137309
dc.description.abstractPředložena disertační práce je zaměřena především na mikrobiální produkci kyseliny mléčné a ethanolu z odpadů z potravinářských výrob. Jakožto substráty byly vybrány odpad z produkce kávy (kávová sedlina), odpad z produkce vína (matoliny), odpad ze zpracování citrusových plodů (pomerančové slupky). Teoretická část se věnuje shrnutí dosavadních poznatků o odpadech z potravinářských výrob a možnostech jejich zpracování. Pojednává také o vybraných metabolitech (kyselina mléčná, ethanol), na které mohou být tyto odpady utilizovány. Část experimentů se zabývala především charakterizací a optimalizací hydrolýz pro maximalizaci množství fermentovatelných sacharidů. Byly provedeny různé kombinace chemickýc, fyzikálních a enzymatických hydrolýz vybraných substrátů. Následně byl vybírán vhodný produkční kmen kyseliny mléčné a ethanolu. V případě produkce kyseliny mléčné bylo vybráno 7 kmenů (Lactobacillus casei CCM 4798, Bacillus coagulans CCM 2013, Bacillus coagulans CCM 2658, Lactobacillus rhamnosus CCM 1825T, Lactobacillus delbruckii subsp. bulgaricus CCM 7190, Lactobacillus plantarum CCM 7039T, Streptococcus thermophilus CCM 4757), které byly kultivovány nejprve na syntetických médiích s obsahem různých sacharidů a následně byly testovány na konkrétních hydrolyzátech odpadních substrátů. V případě produkce ethanolu byly testovány 2 kmeny (S. cerevisiae CNCTC 6646 a S. cerevisiae CNCTC 6651) na hydrolyzátech jednotlivých odpadních substrátů. Následně byla věnována část experimentů produkci kyseliny mléčné a ethanolu na hydrolyzátech jednotlivých odpadních substrátů za kontrolovaných podmínek v bioreaktoru. Závěrečná část předložené disertační práce se zabývala testováním mikroaerobní předúpravy lignocelulosového materiálu pro zvýšení produkce organických kyselin během acetogenní fáze anaerobní digescí.cs
dc.description.abstractThe doctoral thesis is focused on the microbial production of lactic acid and ethanol using food processing waste as substrate. Coffee processing waste (spent coffee grounds), wine production waste (grape pomace) and orange processing waste (orange peel) were chosen as substrates for experiments. The theoretical part is dedicated to summarizing current knowledge about waste from food production and possibilities of its processing. It also deals with selected metabolites (lactic acid, ethanol) to which these wastes can be used. Part of the experiments was focused on the characterization and optimization of hydrolysis to maximize the amount of fermentable saccharides. Different combinations of chemical, physical and enzymatic hydrolysis of selected substrates have been tested. Subsequently, a suitable strain for lactic acid and ethanol production was searched for. In the case of lactic acid production, 7 bacterial strains were selected (Lactobacillus casei CCM 4798, Bacillus coagulans CCM 2013, Bacillus coagulans CCM 2658, Lactobacillus rhamnosus CCM 1825T, Lactobacillus delbruckii subsp. bulgaricus CCM 7190, Lactobacillus plantarum CCM 7039T, Streptococcus thermophilus CCM 4757). These strains were first cultivated on the synthetic media containing different kind of saccharides. Afterward, the cultivation on the waste biomass hydrolysates were tested. In the case of ethanol production, 2 yeast strains kmeny (S. cerevisiae CNCTC 6646 a S. cerevisiae CNCTC 6651) were cultivated on hydrolysates of individual waste substrates. Subsequently, the experiments focused on the production of lactic acid and ethanol on hydrolysates of waste biomass in bioreactor were done. The last part of this doctoral thesis deals with the microaerobic pretreatment of lignocellulosic biomass to increase the production of organic acids during the acetogenic phase of anaerobic digestion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectodpady z potravinářských výrobcs
dc.subjecthydrolýzacs
dc.subjectfermentacecs
dc.subjectkyselina mléčnács
dc.subjectethanolcs
dc.subjectanaerobní digescecs
dc.subjectfood processing wasteen
dc.subjecthydrolysisen
dc.subjectfermentationen
dc.subjectlactic aciden
dc.subjectethanolen
dc.subjectanaerobic digestionen
dc.titleVYUŽITÍ ODPADŮ Z POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROB NA BIOPRODUKCI KYSELINY MLÉČNÉ A ETHANOLUcs
dc.title.alternativeUTILIZATION OF FOOD PROCESSING WASTE FOR LACTIC ACID AND ETHANOL PRODUCTIONen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-12-04cs
dcterms.modified2019-01-12-18:38:02cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid113567en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:55:49en
sync.item.modts2019.05.18 03:55:43en
dc.contributor.refereeKráčmar, Stanislavcs
dc.contributor.refereeBuňka, Františekcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record