Show simple item record

Thermomechanical response of polymer nanocomposites with preparation protocol controlled nanoparticle dispersion

dc.contributor.advisorJančář, Josefen
dc.contributor.authorOndreáš, Františeken
dc.date.accessioned2019-06-14T11:01:23Z
dc.date.available2019-06-14T11:01:23Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationONDREÁŠ, F. Termomechanické chování polymerních nanokompozitů s disperzí nanočástic kontrolovanou pomocí přípravného protokolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. 2018.cs
dc.identifier.other113343cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137459
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175570
dc.description.abstractTato dizertační práce je zaměřená na základní výzkum procesů samouspořádávání nanočástic v polymerních kapalinách a na vlastnosti připravených polymerních nanokompozitů s řízenou disperzí nanočástic. Navzdory současnému pokroku v porozumění polymerních nanokompozitech, stále chybí mnohé fundamentální znalosti relaxačních a mechanických vlastností polymerních nanostruktur, které by mohly poskytnout klíčové informace pro návrh hierarchických funkčních kompozitů zpracovatelných aditivními výrobními technikami. Hlavní důraz byl kladen na výzkum vlivu postupu přípravy nanokompozitu na finální stav disperze nanočástic, přípravu řízených nanostruktur – individuálně dispergované nanočástice, řetězci vázáné klastry a kontaktní agregáty - a určení jejich relaxačních a mechanických vlastností. Navíc byly nanočástice využity jako „sondy“ v polymerní matrici, které ovlivňují segmentální uspořádání a relaxační dynamiku polymerních řetězců a mohou poskytnout o těchto dějích zásadní informace. Tento přístup může pomoci nalezení vztahů mezi segmentální dynamikou na nano škále a mechanickými vlastnostmi polymerních skel na makro škále, což je náročný fundamentální problém s extrémní technologickou důležitostí. Neroubované keramické nanočástice a polymerní skla byly použity, aby se minimalizoval vliv silných interakcí mezi nanočásticemi a řetězci. Podrobný výzkum byl vykonán na modelovém systému PMMA/SiO2 a následně rozšířen na systémy s jinými matricemi (PC a PS) a jinými nanočásticemi (ZnO2 and Fe2O3) za účelem zobecnění obdržených výsledků. Byla určena závislost relaxačních a mechanických vlastností (teplota skelného přechodu, reptační čas, modul kaučukovitého plata, počet zapletenin, napětí na mezi kluzu, pokles napětí po mezi kluzu, elastický modul, modul deformačního zpevnění a odezvy při toku za studeny) na nanostruktuře, objemovém zlomku a složení. Získané výsledky byly interpretovány za použití současných modelů. Stanovené relaxační a mechanické vlastnosti byly propojeny, aby poskytli informace o molekulárních deformačních procesech řídících mechanickou odezvu makroskopických kompozitních těles.en
dc.description.abstractThis thesis is focused on a fundamental investigation of nanoparticle self-assembly in polymer liquids and on properties of the prepared polymer nanocomposites with controlled nanoparticle dispersion. Despite recent progress in understanding polymer nanocomposites, there are still unfilled gaps in the fundamental knowledge of relaxation phenomena and mechanical properties of various nanostructures that would provide key information for designing hierarchical or multidomain nanocomposites processable by additive manufacturing technologies. The emphasis was put on the investigation of the preparation protocol influence on the final dispersion state, preparation of various nanostructures – individually dispersed NPs, chain bound clusters, and contact aggregates at a constant composition, and determination of their relaxation and mechanical properties. Moreover, nanoparticles were utilized as “probes” in polymer matrix that affect the segmental ordering and the relaxation dynamics of polymer chains. This approach can help to derive the relationship between the nano scale segmental dynamics and macro scale mechanical properties of polymer glasses. It is a challenging fundamental scientific problem with an extreme technological importance. Non-grafted ceramic nanoparticles and polymer glasses were used to avoid the focus to deflect from the study of the nanoparticle–polymer interaction influence towards the influence of the graft–polymer interaction or the altered crystalline structure. A thorough investigation was performed for the PMMA/SiO2 model system and subsequently broadened to systems with different matrices (PC and PS) and nanoparticles (ZnO2 and Fe2O3) in order to generalize the obtained results. Nanostructure, volume fraction, and composition dependences of relaxation – glass transition temperature, reptation time, plateau modulus, number of entanglements, and mechanical properties – yield stress, yield drop, elastic modulus, strain hardening modulus, and creep response were determined. Achieved results were interpreted by means of the recent models. The determined relaxational and mechanical properties were connected to provide information about the molecular processes responsible for the mechanical response of the polymer nanocomposites.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. CEITEC VUTcs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolymerní nanokompozityen
dc.subjectsamouspořádávaní nanočásticen
dc.subjectrelaxační vlastnostien
dc.subjectmechanické vlastnostien
dc.subjectPolymer nanocompositescs
dc.subjectnanoparticle self-assemblycs
dc.subjectrelaxation propertiescs
dc.subjectmechanical propertiescs
dc.titleTermomechanické chování polymerních nanokompozitů s disperzí nanočástic kontrolovanou pomocí přípravného protokoluen
dc.title.alternativeThermomechanical response of polymer nanocomposites with preparation protocol controlled nanoparticle dispersioncs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-12-11cs
dcterms.modified2019-02-05-09:49:32cs
thesis.disciplinePokročilé materiálycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institutcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid113343en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:01:23en
sync.item.modts2019.05.18 19:15:28en
dc.contributor.refereeChodák,, Ivanen
dc.contributor.refereeMatějka,, Liboren
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record