Now showing items 21-40 of 517

 • Nová synagoga Opava 

  Gášek, Daniel
  Předmětem diplomové práce byla architektonická studie nové synagogy v Opavě. Obdobně jako v mnoha jiných městech byla původní synagoga vypálena při tzv. křišťálové noci nacisty, její trosky byly rozbořeny a rozebrány. Na ...
 • Architektonická studie chráněných objektů 

  Hlista, Filip
  Predmetom diplomovej práce bolo spracovanie architektonickej štúdie chránených objektov a dielní v mestskej časti Brno-Lesná. Súčasťou návrhu bol návrh priestorov strednej školy pre telesne postihnutých Gemini, vytvorenie ...
 • Favorit Brno / cyklistický stadion - bikrosová dráha / - architektonická studie - design 

  Lacinová, Michaela
  Diplomové práci předcházelo zadání specializovaného ateliéru TG02, jehož účelem bylo vypracovat urbanistickou studii území sportovního areálu Hněvkovského, který se nachází v městské části Brno - Komárov. Cílem urbanistického ...
 • Budoucnost brněnského výstaviště 

  Beltiukov, Ilia
  Architektonický projekt výstavního pavilonu se nachází v lokalitě Brno – Střed, Pisárky, v severní části areálu BVV. Cílem urbanistického návrhu bylo navazovat a integrovat pavilon s druhým městským vstupem do areálu BVV ...
 • Nová synagoga Opava 

  Odstrčilová, Jana
  Diplomový projekt zpracovává návrh synagogy a budovy židovské obce v Opavě. Práce je vyhotovená ve formě architektonické studie. Kromě samotné stavby synagogy je součástí návrhu polyfunkční objekt ve správě židovské obce. ...
 • Vyhotovení mapových podkladů areálu Metra v Blansku - jižní část 

  Zubík, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá polohopisným a výškopisným určením areálu Metra v Blansku, jeho jižní části. Obsahem práce je podrobný popis harmonogramu měřické části, výpočtů, grafického zpracování v programu GEOSTORE V6® a ...
 • 3D model kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné 

  Giemza, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je geodetické zaměření a vyhotovení 3D modelu kostela sv. Petra z Alkantary v Karviné. Úvodem je pojednáno o historii kostela a jeho lokalizaci. Následuje popis sběru dat, výpočetních prací ...
 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Šagátová, Patrícia
  Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního centra a celého areálu pro Vysoké učení technické, které by sloužilo k jeho reprezentaci. Pozemek se nachází v Brně na Kraví hoře a svojí lokalitou má obrovský potenciál. ...
 • Nová synagoga Opava 

  Gracová, Michaela
  Zadaním diplomovej práce bolo vypracovanie architektonickej štúdie novej synagógy v Opave, ktorá i s ďalšími potrebnými objektami vytvorí uzavretý celok využívaný židovskou náboženskou obcou a jej členmi. Výsledkom návrhu ...
 • Revize katastru nemovitostí v katastrálním území Jundrov 

  Kubíčková, Alena
  Tato práce pojednává o provedení revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Jundrov. Zájmovým územím je pouze část katastrálního území stanovená Katastrálním pracovištěm Brno – město. Revize údajů katastru ...
 • Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou 

  Bařinová, Anna
  I přes několika desetileté diskuze a existenci všech vypracovaných studií o přesunu brněnského hlavního nádraží do míst k řece a následné výstavbě nové čtvrti Trnitá nebylo stále ještě rozhodnuto o přesné architektonické ...
 • MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM 

  Pavlica, Tomáš
  Tématem zadání diplomové práce je řešení vinařského hotelu pro vinařství Nikolsburg v Mikulově. Hlavní myšlenkou práce je vytvořit novostavbu hotelu s přidruženou výrobou vína tak, aby přirozeně zapadal do krajiny a co ...
 • Brownfieldy v ČR v návaznosti na historické centrum 

  Severová, Anna
  Tématem diplomové práce je urbanistický návrh struktury ve městě Náchodě na území bývalé textilní továrny. Před několika lety došlo v Náchodě k rozprodání průmyslového areálu textilní továrny. Část závodu byla zrekonstruována, ...
 • Retail Park Štěrboholy - stavebně technologický projekt 

  Skřivánek, Tomáš
  Cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt výstavby obchodního centra v Praze v části Štěrboholy. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, technická zpráva širší dopravních vztahů, ...
 • Cena vody ve vybraných obcích České republiky 

  Vázlerová, Marcela
  Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se provozování vodovodů a kanalizací v České republice. Z důvodu rozsáhlosti tématu je pohled zaměřen na kalkulaci ceny vody pro odběratele. V diplomové práci je také popsán ...
 • Statické posouzení stávajícího železobetonového skeletu výrobního objektu 

  Pražan, Jiří
  Diplomová práce se zabývá statickým posouzením stávajícího železobetonového skeletu výrobního objektu. Posuzovaná konstrukce je realizována jako železobetonový monolitický skelet o rozponu pole 6,15 x 6,15 m (osově). Objekt ...
 • Příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora 

  Fialová, Jana
  Předmětem diplomové práce je příprava a řízení stavební zakázky z pohledu investora. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část podává informace o životním cyklu projektu, legislativním prostředí, ...
 • Návrh úpravy toků s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci 

  Kadrnoška, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy toku s přihlédnutím k protipovodňové ochraně a revitalizaci na řece Leskava. V prvním kroku je vytvořen výpočtový model daného úseku s využitím programu HEC-RAS. Na základě výsledných ...
 • Rezidence pro seniory 

  Krištofiaková, Nikola
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektové dokumentace pro provedení stavby rezidence pro seniory ve městě Zlín. Objekt je navržený jako samostatně stojící budova se třemi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží ...
 • Studentský dům 

  Lisá, Nikola
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o studentský dům, který se bude nacházet v městě Ostrava. Navrhovaný objekt je čtyř podlažní s částečným podsklepením. ...