Now showing items 1-2 of 2

  • Energetická optimalizace administrativní budovy 

    Černý, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá energetickým auditem administrativní budovy. V teoretické části jsem popsal tepelná čerpadla. Ve výpočtové části jsem navrhl úsporná opatření a vytvořil z nich úsporné varianty. Vybral jsem ...
  • Provozní účinnosti zdrojů tepla 

    Doležal, Lukáš
    Tématem této diplomové práce jsou provozní účinnosti zdrojů tepla. Práce měla několik cílů. První z nich bylo stanovit účinnost kotle na dřevo dle dostupných metod výpočtů a metody mezi sebou porovnat. Druhým bylo stanovení ...