Now showing items 1-1 of 1

  • Průtah silnice II/428 ve Švábenicích 

    Štetinová, Petronela
    Předmětem diplomové práce je návrh průtahu obce Švábenice, která je aktuálně v nevyhovujícím stavu. Na základě získaných podkladů byl vytvořen nový návrh směrového a výškového řešení silnice v obci Švábenice. Tento návrh ...