Now showing items 1-4 of 4

 • Lávka pro pěší 

  Morks, Vojtěch
  Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení lávky v Železném Brodě přes řeku Jizeru. Předběžné hodnocení obsahuje 3 různé varianty lávkových mostů. Na základě multikriteriální analýzy je zvolena nejvhodnější varianta ...
 • Patrová administrativní budova 

  Tomeš, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem patrové administrativní budovy z oceli S420, S355, a betonu C25/30 s výztuží B500B. Administrativní budova je sloupového typu s železobetonovými spřaženými stropy. Budova je ještě vybavena ...
 • Rozhledna v Brně Kohoutovicích 

  Komárek, Ondřej
  Cílem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce rozhledny v Brně Kohoutovicích. Výška nosné konstrukce je 35,5 m. Nosná konstrukce je vypracována předběžně ve dvou variantách. Varianta A je navržena jako prostorová ...
 • Výstavní pavilon 

  Badár, Tomáš
  Cílem diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce výstavního pavilónu. Budova se nachází ve městě Brno. Konstrukce je řešena ve dvou variantách. Varianta A je zastřešena obloukovou prostorovou deskou. Vnitřní půdorysné ...