Now showing items 1-9 of 9

 • Lávka pro pěší přes řeku 

  Klíč, Radim
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší přes řeku. Lávka je umístěna ve Svitavách a je navržena pro rozpětí 60 metrů. Předběžně je konstrukce navržena ve dvou variantách. Součástí práce ...
 • Obchodní centrum 

  Hándlová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce obchodního centra, které se nachází ve Zlíně. Maximální půdorysné rozměry konstrukce jsou 153 x 49 m. Maximální výška objektu je 23,1 m. Konstrukce obchodního ...
 • Ocelová konstrukce skleníku v botanické zahradě 

  Brodová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce skleníku v botanické zahradě na území města Ostravy. Byl navržen šestiúhelníkový půdorys průměru 50 m, nejvyšší bod konstrukce 32,907 m. Celá konstrukce ...
 • Ocelová konstrukce tribuny 

  Laža, Matěj
  Cílem práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci zastřešení stávající betonové tribuny v Brně za Lužánkami. Půdorysný rozměr konstrukce je 100x25 m. Hlavní vazbu tvoří 21 vazníků s rámovým spojem v osové vzdálenosti ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní budovy 

  Podešť, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové konstrukce vícepodlažní budovy v lokalitě města Opava. Návrh je zpracován ve dvou variantních řešeních. Varianta 1 má půdorysné rozměry 37,5 m x 37,5 m a výšku 47 m. Varianta 2 má ...
 • Ocelová konstrukce víceúčelové haly 

  Makiš, Daniel
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce víceúčelové haly. Objekt je situován do města Brna. Půdorys je obdélníkový o rozměrech 60 × 80 m. Světlá výška konstrukce je 12,0 m a celková výška ...
 • Patrové garáže 

  Balhar, Martin
  Práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce vícepodlažních garáží. Jedná se o pětipodlažní ocelovou konstrukci obdélníkového půdorysu. Konstrukce je vytvořena pro město Olomouc. Statický výpočet je řešen kombinací ...
 • Výrobní hala s administrativní budovou 

  Dolníčková, Andrea
  Předmětem diplomové práce byl návrh a posouzení dvou ocelových konstrukcí. Výrobní haly o půdorysných rozměrech 24x50 m a administrativní budovy o půdorysných rozměrech 54x30 m. Obě budovy jsou situovány v Prostějově. ...
 • Zastřešení tribuny sportovního stadionu 

  Hrtoň, Vít
  Úkolem této práce je vytvořit návrh zastřešení tribuny nosnou ocelovou konstrukcí o půdorysných rozměrech 15x116 m ve městě Frýdek-Místek. Zastřešení musí splňovat všechny požadované rozměry tribuny, tak aby nebyl narušen ...