Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie znovuvyužití odpadních vod 

    Velikovská, Kristýna
    Diplomová práce zpracovává dosavadní poznatky v oblasti znovuvyužití odpadních vod. Teoretická část práce charakterizuje splaškové odpadní vody a její separované složky (šedé, hnědé a žluté odpadní vody) z hlediska jejich ...