Now showing items 1-1 of 1

  • Hydrodynamický model Svitavy a Svratky na území města Brna 

    Račoch, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu povodňové ochrany v tocích a záplavových územích Svitavy (ř. km 0,000 – 2,050) a Svratky (ř. km 26,370 – 33,963) na území města Brna. S použitím spřaženého 1D a 2D ...