Now showing items 1-2 of 2

  • Studie odkanalizování vybrané obce 

    Remešová, Terezie
    Hlavním cílem této diplomové práce je návrh variant odkanalizování místních částí obce Pačlavice, kterými jsou obec Pornice a Lhota. Pro jednotlivé obce jsou navrženy tři částečně odlišné varianty, které se liší zejména ...
  • Studie sanace vybrané části stokové sítě 

    Novák, Tomáš
    Cílem diplomové práce je vypracování studie sanace stokové sítě na ulici Vídeňská v městě Brně. V první části práce je uvedena průvodní zpráva obsahující základní údaje o předmětné kanalizační stoce, včetně charakteristiky ...