Now showing items 1-5 of 5

 • Bezpečnostní inspekce v kraji Vysočina 

  Špaček, Jan
  Diplomová práce se zabývá bezpečnostní inspekci na vybraných lokalitách v kraji Vysočina. Celkem bylo zvoleno šest křižovatek z intravilánu a extravilánu a tři úseky z extravilánu, pro které byla v první fázi vypracována ...
 • Generel bezbariérových tras ve městě Šlapanice 

  Krutáková, Anna
  Diplomová práce se zabývá vytvořením Generelu bezbariérových tras ve městě Šlapanice. V první teoretické části se pojednává o základních informacích bezbariérového užívání stavby pro osoby s omezeným pohybem a orientací. ...
 • Optimalizace generelu cyklistických tras ve městě Brně 

  Stupavská, Jaroslava
  V sucasnej dobe sa cyklistika dostava do popredia mensich i vacsich miest. Je dolezite klast doraz na jej rozvoj a podporu infrastruktury pri budovani novych ale i jestvujucich cyklistickych trasach. So zvysujucim sa poctom ...
 • Studie propojení mezi MÚK Ostrovačice na D1 a D52 

  Janyška, Miroslav
  Tato diplomová práce je vyhledávací studie, která se zabývá navržením koncepčního podkladu silničního propojení kapacitní komunikace číslo 43 a dálnice D52. Možná trasa komunikace číslo 43 je navrhována v silničních i ...
 • Variantní řešení MÚK Mohelnice sever 

  Lukáš, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem variantního řešení mimoúrovňové křižovatky Mohelnice sever. Porovnává stávající návrh křižovatky, který je považován za nevhodný, s dvěma novými návrhy okružních křižovatek. Cílem práce ...