Now showing items 1-1 of 1

  • Studie odkanalizování vybrané obce 

    Remešová, Terezie
    Hlavním cílem této diplomové práce je návrh variant odkanalizování místních částí obce Pačlavice, kterými jsou obec Pornice a Lhota. Pro jednotlivé obce jsou navrženy tři částečně odlišné varianty, které se liší zejména ...