Now showing items 1-1 of 1

  • Železobetonová monolitická nádrž 

    Renczes, Gábor
    Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže v areáli čistiarne odpadových vôd. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický ...