Now showing items 1-1 of 1

  • Cena vody ve vybraných obcích České republiky 

    Vázlerová, Marcela
    Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se provozování vodovodů a kanalizací v České republice. Z důvodu rozsáhlosti tématu je pohled zaměřen na kalkulaci ceny vody pro odběratele. V diplomové práci je také popsán ...