Now showing items 1-2 of 2

  • Příprava realizace montované haly elektrárny v Mělníku 

    Vondřejc, Adam
    Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt montované ocelové haly v elektrárně Mělník. Tato práce obsahuje technickou zprávu, projekt zařízení staveniště včetně technické zprávy, časový a finanční plán ...
  • Příprava realizace skladovací haly v Kuřimi 

    Přikryl, Jan
    Předmětem mé diplomové práce je příprava realizace skladovací haly v Kuřimi. Práce obsahuje technologické předpisy pro montáž železobetonového skeletu a realizaci průmyslové podlahy, návrh hlavních strojů a mechanismů ...