Show simple item record

Relax sports facility with accommodation

dc.contributor.advisorPěnčík, Jancs
dc.contributor.authorRichtárik, Radovancs
dc.date.accessioned2019-02-11T20:22:10Z
dc.date.available2019-02-11T20:22:10Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationRICHTÁRIK, R. Relaxačně sportovní objekt s ubytováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118880cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137548
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je projektová dokumentace Relaxačně sportovního objektu s ubytováním v Suchdole nad Odrou. Polyfunkční dům je třípodlažní a částečně podsklepený, zastřešení je po celém objektu plochou jednoplášťovou střechou. Z materiálového hlediska je podsklepená část vyzděna z tvarovek ztraceného bednění, všechny nadzemní podlaží jsou zděny z pálených cihelných bloků. Fasáda je řešena jako provětrávaná. Stropní konstrukce budou z ŽB monolitické desky a sportoviště je zastřešeno pomocí lepených lamelových nosníků. Podsklepená část objektu je relaxační – zde se nachází různé typy saun, ochlazovna, Whirlpool a masážní místnost. V prvním nadzemním podlaží je orientována restaurace se zázemím a kuchyní, kavárna, a sportovní vyžití v podobě badmintonu, squashe a posilovny. Další 2 nadzemní podlaží slouží výhradně k ubytování hostů v hotelu. Všechny provozy jsou spolu funkčně propojeny přes recepční halu.cs
dc.description.abstractThe Subject of this diploma thesis is design documentation of Relax sports facility with accommodation in Suchdol and Odrou. Mixed-use building is three-storeyed with partial basement. Roofing is flat single-skinned roof over the entire building. From the material point of view, the basement is made from lost formwork, all aboveground floors are bricked from ceramic blocks. The facade is designed as ventilated. Ceilings will be made from cast-in-place reinforced slabs and the sports ground will be covered with glued lamellar beams. The basement part of the building is relaxing - there are various types of saunas, cooler, whirlpool and massage room. On the first floor there is a restaurant with backgrounds and kitchen, a café, and sports activities in the form of badminton, squash and gym. Two more floors are used mainly to accommodate guests in the hotel. All operations are functionally connected by the reception hall.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKeramické zdivocs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectdiplomová prácecs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectwellnesscs
dc.subjectsportovištěcs
dc.subjectrestauracecs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjecthotelcs
dc.subjectlepený vazníkcs
dc.subjectBIMcs
dc.subjectCeramic Bricksen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectdiploma thesisen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectventilated facadeen
dc.subjectspaen
dc.subjectsport centeren
dc.subjectrestauranten
dc.subjectcaféen
dc.subjecthotelen
dc.subjectglue laminated girderen
dc.subjectBIMen
dc.titleRelaxačně sportovní objekt s ubytovánímcs
dc.title.alternativeRelax sports facility with accommodationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-29cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:25cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118880en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:01:39en
sync.item.modts2019.05.18 07:23:43en
dc.contributor.refereeDohnal, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record