Show simple item record

Implementation of Registred Office of Company POLNA corp. s.r.o. in Třinec

dc.contributor.advisorNečasová, Barboracs
dc.contributor.authorŠpilínek, Richardcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:19:22Z
dc.date.available2019-05-17T06:19:22Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationŠPILÍNEK, R. Příprava a realizace sídla společnosti POLNA corp. s.r.o. v Třinci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118639cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137594
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o stavebně technologickém projektu výstavby administrativně-výrobního a skladovacího areálu v Třinci - Oldřichovicích. Jde o novostavbu hlavního stavebního objektu, sestávajícího z dvoupodlažní administrativní budovy a jednopodlažní skladovací haly, který je doplněn dalšími dílčími objekty. Diplomová práce řeší realizaci stavby jako komplexní celek a podrobněji se zaměřuje na provedení svislých a vodorovných nosných konstrukcí, tvořených ocelovými prvky a ocelobetonovou stropní konstrukci. Nedílnou součástí projektu jsou mimo jiné studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního objektu, technologické předpisy, doplněné o montážní schémata, řešení dopravních tras a návrhu strojních sestav, projekt zařízení staveniště, časové plány, rozpočty, kontrolní a zkušební plány a návrh bezpečnostních opatření pro vybraná rizika. Práce je dále doplněna o specializovanou oblast, která zpracovává návrh a provedení vnitroareálových zpevněných komunikací.cs
dc.description.abstractThis master´s thesis deals with construction-technological project of administrative-production and storage complex in Třinec - Oldřichovice. It´s a new building of the main building, consisting of a two-storey administrative building and a one-storey storage hall, which is complemented by other sub-objects. The master´s thesis solves the realization of the building as a complex whole and in more detail focuses on vertical and horizontal supporting structures, made of steel elements and steel-concrete ceiling structure. An integral part of the project include studies of the realization of the main technological stages of the main building, technological regulations, complemented by assembly schemes, solution of transport routes and proposal of machine assemblies, site equipment design, time schedules, budgets, inspection and test plans and proposal of security measures for selected risks. The work is further supplemented by a specialized area that prepares the design and execution of intra-areal reinforced communications.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectocelová konstrukcecs
dc.subjectjeřábcs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectmontážcs
dc.subjectdopravacs
dc.subjectbetonážcs
dc.subjecttrapézové plechycs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectsteel constructionen
dc.subjectcraneen
dc.subjectweldingen
dc.subjectassemblyen
dc.subjecttransporten
dc.subjectconcretingen
dc.subjecttrapezoidal sheetsen
dc.subjectequipment of the building siteen
dc.subjecttechnological regulationen
dc.subjectmachine assemblyen
dc.subjectwork safetyen
dc.subjectinspection and test planen
dc.titlePříprava a realizace sídla společnosti POLNA corp. s.r.o. v Třincics
dc.title.alternativeImplementation of Registred Office of Company POLNA corp. s.r.o. in Třinecen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-30cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:33cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118639en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:01:56en
sync.item.modts2019.05.18 22:43:21en
dc.contributor.refereeVenkrbec, Václavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record