Show simple item record

WEST software for calculation of waste water treatment plants

dc.contributor.advisorHluštík, Petrcs
dc.contributor.authorHlavínek, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:00:56Z
dc.date.available2019-04-03T22:00:56Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHLAVÍNEK, J. Software WEST pro výpočet čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118589cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137625
dc.description.abstractDiplomová práce se v teoretické části věnuje vybraným softwarům pro matematické modelování procesů probíhajících během čištění odpadních vod. Shrnuje a porovnává dostupné softwary na trhu, jejich použití, výhody a nevýhody. Praktická část se zabývá vzorovým posouzením vybrané čistírny odpadních vod standardním postupem dle platných norem ČSN a sestavením modelu čistírny v programu WEST. V programu byl vytvořen model vybrané čistírny odpadních vod, vložena poskytnutá data a následně byla provedena kalibrace a vyhodnocení.cs
dc.description.abstractIn it´s theoretical part, my master thesis handles selected softwares for wastewater treatment mathematical modelling. It summarizes and compares availible softwares on the market, it´s use, advantages and disadvantages. The practical part deals with an exemplar evaluation of selected wastewater treatment plant according to Czech normative standards and evaluation of the same wastewater treatment plant per mathematical model created in WEST program. The assembly of a wastewater treatment plant model consisted of studies, creation of the layout, insertion of provided data, calibration and model evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČistírna odpadních vod Softwarový produkt WEST Matematické modelování Kalibracecs
dc.subjectWastewater treatment plant Software product WEST Mathematical modelling Calibrationen
dc.titleSoftware WEST pro výpočet čistíren odpadních vodcs
dc.title.alternativeWEST software for calculation of waste water treatment plantsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-28cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:40cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118589en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:46:29en
sync.item.modts2020.03.31 19:59:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKubík,, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record