Show simple item record

Nursery building - Praha

dc.contributor.advisorČupr, Karelcs
dc.contributor.authorMiheličová, Gabrielacs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:06:00Z
dc.date.available2019-04-04T02:06:00Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMIHELIČOVÁ, G. Školka - Praha [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118853cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137678
dc.description.abstractCílem mé diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby objektu mateřské školy v katastrálním území Praha-Černý Most. Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený objekt, který svým dispozičním řešením odpovídá podmínkám provozu budovy. Mateřská škola je navrhnuta pro 4 oddělení po 24 dětech. Konstrukční systém objektu je navržen ze systému Porotherm. Vnější nosné konstrukce jsou navrženy jako provětrávané s tepelnou izolací tloušťky 180 mm. Svislé nosné obvodové konstrukce 1.NP a 2.NP budou vyzděny z cihelných bloků Porotherm 38 Profi a 1.S ze ztraceného bednění Best 30. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy s Porotherm 24 Profi a na nenosné zdivo je použito Porotherm 11,5 Profi. Vnější fasádní obklad je navržen z kompaktních laminátových desek HPL. Vnitřní schodiště je dvouramenné, železobetonové, monolitické. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny keramobetonovým systémem Porotherm (nosníky POT a vložky Miako) tloušťky 250 mm. Střecha je navržena jako vegetační, místy doplněna kačírkem. Okna a dveře jsou plastohliníková. Podlahové krytiny jsou navrženy s přihlédnutím k používání jednotlivých místností, jako je podlahová stěrka, keramická dlažba a korková podlaha. Hlavním cílem mé práce bylo vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodného konstrukčního systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části.cs
dc.description.abstractThe aim of my thesis is to design and elaborate the project documentation for construction of the nursery school in the cadastral area Prague-Černý most. It is a two-storey partially basement building, witch with its layout corresponds to the conditons of the building operation. Nusery school is designed for 4 departments after 24 kids. The construction system of the object is designed as Porotherm system. External load-bearing structures are designed as ventilated facade with thermal insulation of 180 mm thickness. Vertical load-bearing structures of 1st and 2nd floor will be lined with brick blocks Porotherm 38 profi and 1.S bricks from the Best 30 permanent formwork. The inner bearing walls are designed with Porotherm 24 profi and Porotherm 11,5 Profi is used for non-load-bearing masonry. The exterior facade cladding is designed from HPL compact laminate boards. The internal staircase is half-turn stairs, reinforced concrete, monolithic. Horizontal supporting structures consist of Porotherm ceramic concrete system (POT beams and miako insert) with a thickness of 250 mm. The roof is designed as a vegetation, some of witch is supplemented with a gutter. The windows and doors are plastic-aluminium. Floor coverings are designed taking into the use of individual rooms such as floor screed, ceramic tiles and cork floors. The main aim of my work was to solve the disposition for the given purpose, to design a suitable construction system and to draw up the drawing documentation including the text part.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateřská školacs
dc.subjectsystém Porothermcs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectvegetační střechacs
dc.subjectHPL exteriér.cs
dc.subjectNursery schoolen
dc.subjectsystem Porothermen
dc.subjectventilated facadeen
dc.subjectgreen roofen
dc.subjectHPL exteriér.en
dc.titleŠkolka - Prahacs
dc.title.alternativeNursery building - Prahaen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-28cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:21cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118853en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:05:06en
sync.item.modts2020.03.31 03:43:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeGábrová, Lenkacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record