Show simple item record

Time progression of metrological characteristics of electromagnetic current meters

dc.contributor.advisorŽoužela, Michalcs
dc.contributor.authorBřezina, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:00:49Z
dc.date.available2019-04-03T22:00:49Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBŘEZINA, J. Časový vývoj metrologických charakteristik elektromagnetických indukčních měřidel bodových rychlostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118482cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137733
dc.description.abstractTato experimentálně zaměřená diplomová práce se zabývá sledováním vývoje změn metrologických charakteristik elektromagnetického indukčního měřidla bodové rychlosti. Teoretická část práce zahrnuje stručný výčet technických a metrologických vlastností těchto typů měřidel. Dále je popsáno předmětné posuzované měřidlo, zkušební trať a postup měření, který je proveden ve dvou variantách. Jedná se o dlouhodobé sledování s relativně pravidelným měsíčním intervalem měření a krátkodobé sledování s pravidelným denním intervalem měření. Vyhodnocení experimentálních prací se zaměřuje na opakovatelnost a variabilitu hodnot vykazovaných bodových rychlostí a jejich časovou stabilitu. Dále jsou vzájemně porovnány parametry vykazovaných měřidlem během dlouhodobého a krátkodobého sledování. Rovněž je provedeno porovnání s některými dalšími experimenty podobného typu.cs
dc.description.abstractThis experimental diploma thesis investigates the changes in the metrological characteristics of the electromagnetic current meter of velocity. The theoretical part of the thesis includes a brief summary of technical and metrological characteristics of these types of devices. In addition, it describes the tested device, the test track, and the measurement procedure, which consists of two variants: long-term monitoring with a relatively regular monthly measurement interval and short-term monitoring with a regular daily measurement interval. The evaluation of the experimental work focuses on the repeatability and variability of the displayed point speed values and their stability over time. Furthermore, the parameters reported by the meter during long-term and short-term monitoring are compared to each other. The results are also compared with similar experiments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektromagnetické indukční měřidlocs
dc.subjectproudění kapalinycs
dc.subjectbodová rychlostcs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectvariabilitacs
dc.subjectopakovatelnostcs
dc.subjectElectromagnetic current meteren
dc.subjectliquid flowen
dc.subjectvelocityen
dc.subjectcalibrationen
dc.subjectvariabilityen
dc.subjectrepeatbilityen
dc.titleČasový vývoj metrologických charakteristik elektromagnetických indukčních měřidel bodových rychlostícs
dc.title.alternativeTime progression of metrological characteristics of electromagnetic current metersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-30cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:39cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118482en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:05:33en
sync.item.modts2020.03.31 01:18:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBrázda, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record