Show simple item record

Fire Station - Construction-technological project

dc.contributor.advisorVlčková, Jitkacs
dc.contributor.authorPospíšil, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:00:50Z
dc.date.available2019-04-03T22:00:50Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠIL, T. Hasičská zbrojnice - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118623cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137777
dc.description.abstractTato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt Hasičské zbrojnice a obecního úřadu. Stavba se nachází v Martinicích u Velkého Meziříčí. Diplomová práce řeší studii realizaci objektu, technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, časový a finanční plán objektů stavby. Je zpracován návrh zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časové nasazení strojů na danou technologickou etapu a bilance pracovníků. Dále se tato diplomová práce zaměřuje na technologický předpis provedení střešní konstrukce krovu, kontrolní a zkušební plán a stanovení rizik a opatření při provádění střech. Součástí práce je položkový rozpočet stavby a podrobný časový harmonogram.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis solves the construction and technological project of the Fire Brigade and the municipal office. The building is located in Martinique near Velké Meziříčí. The thesis deals with the study of the realization of the building, the technical report on the construction technological project, the time and financial plan of the building objects. The design of the building site equipment, the design of the machine assembly, the time machine deployment on the given technological stage and the balance of the workers are elaborated. This diploma thesis also focuses on the technological regulation of the roof structure design, the control and test plan and the risk assessment and the implementation of roofs. Part of the work is an item budget of the building and a detailed timetable.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpolyfunkční budovacs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjecttechnologický projektcs
dc.subjectčasový harmonogramcs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectstudie realizacecs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectmultifunctional buildingen
dc.subjectsite equipmenten
dc.subjecttechnological projecten
dc.subjecttime planen
dc.subjecttechnological prescriptionen
dc.subjectmachine assemblyen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectimplementation studyen
dc.subjectsafety inspection and test planen
dc.titleHasičská zbrojnice - stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeFire Station - Construction-technological projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-30cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:32cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118623en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:03:09en
sync.item.modts2019.05.18 13:06:11en
dc.contributor.refereeVenkrbec, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record