Show simple item record

Survey and Diagnostics of Building Construction

dc.contributor.advisorAnton, Ondřejcs
dc.contributor.authorZlámal, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-02-11T20:23:57Z
dc.date.available2019-02-11T20:23:57Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationZLÁMAL, V. Stavební průzkum a diagnostika konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118587cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137792
dc.description.abstractTato diplomová práce se v úvodu zabývá pozicí diagnostiky železobetonových konstrukcí ve stavebním odvětví průmyslu. Teoretická část se zabývá rešerší metod pro část praktickou a základním nástinem postupů. Praktická část se zabývá zkoumáním existujícího objektu, a to jak betonu, tak i vyztužením prvků. Poslední částí je statický výpočet vybraného prvku pro zamýšlené využití budovy. V závěru jsou zhodnoceny výstupy provedeného stavebně technického průzkumu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the position of diagnostics of reinforced concrete structures in the building industry. The theoretical part deals with the research of methods for practical part of this thesis and basic imagine of procedure. The practical part deals with the survey of an existing building, quality of concrete and reinforcement of elements. The last part is the static calculation of the selected element for the intended use of the building. At the end, the results of the construction and technical survey are evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBetoncs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectocelová výztužcs
dc.subjectnedestruktivní metodycs
dc.subjectstavebně technický průzkumcs
dc.subjectHilti PS 1000cs
dc.subjectProfometer PM-630cs
dc.subjecttrámcs
dc.subjectdeskacs
dc.subjectConcreteen
dc.subjectdiagnosticen
dc.subjectreinforced concreteen
dc.subjectsteel reinforcementen
dc.subjectnon-destructive method´sen
dc.subjectbuilding surveyen
dc.subjectHilti PS 1000en
dc.subjectProfometer PM-630en
dc.subjectjoisten
dc.subjectslaben
dc.titleStavební průzkum a diagnostika konstrukcecs
dc.title.alternativeSurvey and Diagnostics of Building Constructionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-28cs
dcterms.modified2020-05-28-14:14:21cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118587en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:15:26en
sync.item.modts2021.11.22 23:07:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVítek, Lubomírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. - místopředseda, Ing. Iva Rozsypalová - tajemník, doc. Ing. Zdeněk Bažant, CSc. - člen, Ing. Ondřej Anton, Ph.D. - člen, Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. - člen, Ing. Jan Kryštof - člen, Ing. Jaromír Rušar - člencs
but.defenceStudent Zlámal Vojtěch seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Stavební průzkum a diagnostika konstrukce~ reagoval výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record