Show simple item record

Concrete substructure of the administrative building

dc.contributor.advisorPerla, Jansk
dc.contributor.authorNeuschl, Marcelsk
dc.date.accessioned2019-05-17T06:19:32Z
dc.date.available2019-05-17T06:19:32Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNEUSCHL, M. Betonová konstrukce spodní stavby administrativního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118769cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137811
dc.description.abstractTémou diplomové práce je návrh a posouzení části podzemní nosné konstrukce administrativního centra dle podkladu. Důraz je kladen na návrh s přihlédnutím na vodonepropustnost konstrukce, takzvané bíle vany. Ta je zabezpečena správným návrhem samotné betonové konstrukce základové desky a stěn, s přihlédnutím na konstrukční detaily pracovních a dilatačních spár, skladbu betonu a proces výstavby.sk
dc.description.abstractThe theme of this diploma thesis is the design and assessment of a part of the underground load-bearing structure of the administrative center according to the source material. Emphasis is placed on the design, taking into account the waterproofness of the construction, the so-called white tank. This is ensured by the correct design of the concrete construction of the foundation slab and walls, taking into account the constructional details of the day and expansion joints, the concrete composition and the construction process.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZákladová konstrukce. Bíla vana. Podzemní garáž. Hydratační teplo. Hladina podzemní vody. Základová deska. Podzemní steny.sk
dc.subjectFoundations. White tank. Underground garage. Heat of hydration. Groundwater level. Foundation slab. Underground walls.en
dc.titleBetonová konstrukce spodní stavby administrativního objektusk
dc.title.alternativeConcrete substructure of the administrative buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-30cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:23cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118769en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:57:38en
sync.item.modts2020.03.31 23:59:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePulec, Vladimírsk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record