Show simple item record

Multifunction house

dc.contributor.advisorDonaťáková, Dagmarcs
dc.contributor.authorVozár, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:19:32Z
dc.date.available2019-05-17T06:19:32Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVOZÁR, M. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118906cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137821
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby polyfunkčního domu. Stavba bude umístěna v městě Brně, v městské části Zábrdovice, v ulici Vlhká. Stavba je členěna na bytové jednotky, kanceláře, stomatologickou ordinaci, kavárnu a technické zázemí. Objekt je navržen jako řadový v proluce, nepodsklepený a se čtyřmi nadzemními podlažími. Bytová část má 2 bytové jednotky 3+kk. Součástí bytové části jsou skladovací prostory a garáž. Nebytové prostory obsahují kavárnu s hygienickým zázemím, administrativní část tvořenou jednotlivými kancelářemi, sklady a hygienickými prostory, stomatologickou ordinaci s čekárnou a zázemím pro zaměstnance a technickým zázemím – technická místnost a strojovna vzduchotechniky. K objektu náleží 17 parkovacích míst, z toho 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu a 1 pro motocykl. Objekt je založen na pilotách. Obvodové nosné konstrukce jsou vyzděny z vápenopískového zdiva. Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními panely. Objekt je zastřešen valbovou střechou, jejíž konstrukci tvoří dřevěné příhradové vazníky. Schodiště jsou prefabrikovaná. Při zpracování byl kladen důraz na vhodné dispoziční, stavebně-konstrukční a architektonické řešení a bezpečné užívání stavby. Projektová dokumentace je zpracována v programu Allplan.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the elaboration of project documentation for the construction of a new multifunctional building. The building will be located in the city of Brno, in the district of Zábrdovice, in street Vlhká. The building is divided into residential units, offices, a dental office, a café and a technical background. The building is designed as a terrace house in blank space, non-basement and with four above-ground floors. The residential part has 2 flats 3+kk. Part of the residential areas includes storage areas and garage. Non-residential premises include a café with hygienic facilities, administrative part of individual offices, storages and hygienic premises, dental office with waiting room and background for employees and technical facilities – technical room and air-condition machinery. There are 17 parking places, of which 1 for people with limited mobility and 1 for motorbike. The object is based on piles. The peripheral load-bearing structures are walled of sand-lime blocks. The ceiling structure consists of prestressed ceiling panels. The building is sheltered by hipped roof, which is made of gang-nailed-connected timber truss. The stairs are prefabricated. During processing the emphasis was put on the appropriate layout, building-construction and architectural design and safe use of the building. Project documentation is processed in Allplan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolyfunkční důmcs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectřadový důmcs
dc.subjectpilotycs
dc.subjectvápenopískové zdivocs
dc.subjectSilkacs
dc.subjectmontovaný stropcs
dc.subjectSpirollcs
dc.subjectdřevěný příhradový vazníkcs
dc.subjectkontaktní zateplovací systémcs
dc.subjectAllplan.cs
dc.subjectMultifunctional buildingen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectterraced houseen
dc.subjectpilesen
dc.subjectsand-lime masonryen
dc.subjectSilkaen
dc.subjectmounted ceilingen
dc.subjectSpirollen
dc.subjectgang-nailed-connected timber trussen
dc.subjectcontact insulated systemen
dc.subjectAllplan.en
dc.titlePolyfunkční důmcs
dc.title.alternativeMultifunction houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-28cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:28cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118906en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:03:27en
sync.item.modts2019.05.18 20:44:01en
dc.contributor.refereeDonaťák, Vladislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record