Show simple item record

Study of rehabilitation of the selected part of the sewer network

dc.contributor.advisorRaclavský, Jaroslavcs
dc.contributor.authorNovák, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:19:33Z
dc.date.available2019-05-17T06:19:33Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNOVÁK, T. Studie sanace vybrané části stokové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118514cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137824
dc.description.abstractCílem diplomové práce je vypracování studie sanace stokové sítě na ulici Vídeňská v městě Brně. V první části práce je uvedena průvodní zpráva obsahující základní údaje o předmětné kanalizační stoce, včetně charakteristiky dotčeného území s popisem geologických a hydrogeologických poměrů. Následuje technická zpráva, v které jsou provedeny hydrotechnické výpočty a celkové zhodnocení stavebně-technického stavu. Předmětem další části je návrh a popis variantních řešení sanace zahrnující zejména bezvýkopové technologie. Všechny navržené varianty jsou následně zhodnoceny z hlediska technického, ekonomického a vlivu na životní prostředí. Na závěr jsou všechny poznatky shrnuty a je provedeno závěrečné doporučení pro řešení sanace.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is a rehabilitation study of the sewer network on Vídeňská street in the city of Brno. The first part of the thesis includes an accompanying review including basic data about the sewage gutter, including the characteristics of the affected area with a detailed description of the geological and hydrogeological rates. This is followed by a technical review, which consists of hydrotechnical calculations and overal summary of the construction-technical condition. The subject of the following part is a proposal and description of several varying solutions for the rehabilitation, including, particularly, trenchless technologies. Further on, all of the proposed variants are evaluated based on technical, economical and environmental impact. Finally, all the observations are summarized and a final recommendation for the way of solving the rehabilitation is carried out.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsanacecs
dc.subjectstoková síťcs
dc.subjectbezvýkopová technologiecs
dc.subjectodpadní vodycs
dc.subjectštolacs
dc.subjectobnovacs
dc.subjectrehabilitationen
dc.subjectsewer networken
dc.subjecttrenchless technologyen
dc.subjectwaste wateren
dc.subjectaditen
dc.subjectreplacementen
dc.titleStudie sanace vybrané části stokové sítěcs
dc.title.alternativeStudy of rehabilitation of the selected part of the sewer networken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-28cs
dcterms.modified2020-05-28-13:31:53cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118514en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:04:18en
sync.item.modts2021.11.22 23:58:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMalaník,, Stanislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Štefan Stanko, PhD. - předseda, prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA - místopředseda, Ing. Ivo Korytář - tajemník, Ing. Pavel Adler, CSc. - člen, Ing. Renata Biela, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Kovář - člen, Ing. Stanislav Malaník, Ph.D. - člencs
but.defenceStudent Novák Tomáš seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Studie sanace vybrané části stokové sítě~ reagoval výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record