Show simple item record

Analysis of Heart Rate Variability

dc.contributor.advisorProvazník, Ivocs
dc.contributor.authorŠkrtel, Karolcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:44:39Z
dc.date.available2019-04-04T03:44:39Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠKRTEL, K. Analýza variability srdečního rytmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other12219cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13784
dc.description.abstractProjekt se věnuje popisu metod vhodných pro sledování změn srdečního rytmu v záznamu EKG signálu. Variabilita srdečního rytmu (HRV) je parametr, který sleduje proměnlivost časových intervalů mezi jednotlivými srdečními systolami a zpravidla se vynáší jako závislost okamžitého srdečního pulsu nebo časových intervalů mezi každými dvěma po sobě jdoucími R vlnami na čase. Může být hodnocená buď v časové anebo ve frekvenční oblasti. V prostředí Matlab byl naprogramován algoritmus, realizovaný jako funkce, který počítá parametry variability srdečního rytmu pro sadu EKG signálů. Analýza v časové oblasti poukazuje na vysokou korelaci jednotlivých parametrů navzájem, a taktéž na korelaci parametrů se signálem HRV. Výsledky ve frekvenční oblasti poukazují na podobnost výkonových spekter počítaných dvěma různými způsoby (z interpolovaného a neinterpolovaného signálu HRV). Funkčnost algoritmu byla ověřená na každém signálu, a výsledky projektu mají význam pro vývoj metod analýzy EKG signálu se zaměřením na sledování patologických změn ve jeho rytmu.cs
dc.description.abstractThe project describes the methods useful for observe changes of heart rate in ECG signal. Heart rate variability become (HRV) the conventionally accepted term to describe variations of NN intervals between consecutive heart beats and generally it is function of instantaneous heart rate or NN interval on time. HRV may be evaluated by time domain or frequency domain measures. In Matlab was developed algorithm, realized like function, which counts HRV parameters from ECG signal series. Analysis in time domain adverts to high correlation between statistic and geometric parameters and similarly with signal HRV. Results of frequency domain analysis shows similarity of power spectral density, which was calculated by two different ways (from interpolated and no interpolated signal HRV). Functionality of developed algorithm was verified on each signal. Project results have signification in progress of analysis ECG signal methods with a view to observe pathological changes in heart rate.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVariabilita srdečního rytmucs
dc.subjectEKG signálcs
dc.subjectčasová oblastcs
dc.subjectfrekvenční oblastcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectNN intervalcs
dc.subjectHeart rate variabilityen
dc.subjectECG signalen
dc.subjecttime domainen
dc.subjectfrequency domainen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectMatlaben
dc.subjectNN intervalen
dc.titleAnalýza variability srdečního rytmucs
dc.title.alternativeAnalysis of Heart Rate Variabilityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-06-11-12:20:34cs
thesis.disciplineBiomedicínské a ekologické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12219en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:41:29en
sync.item.modts2020.03.31 22:33:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKolářová, Janacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (člen) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Münz, CSc. (člen) MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Student prezentoval výsledky své diplomové práce na téma analýza variability srdečního rytmu. 2. Čtení posudků vedoucího diplomové práce a oponenta. 3. Student se vyjádřil k posudku oponenta. Vysvětlil některé nedostatky práce. 4. Ing. Halámek. Vysvětlete použité pásmo pásmové propusti ve Vaší práci. Student odpověděl s porozuměním. 5. Ing. Halámek. Jak jste hodnotil úspěšnost svého QRS detektoru. Student odpověděl s přehledem. 6. doc. Šimurda. Jak by se projevila délka záznamu srdeční aktivity na Vámi navržený algoritmus. Student odpověděl s porozuměním.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record