Show simple item record

Preparation and implementation of the construction of a kindergarten

dc.contributor.advisorDiaz, Yvettacs
dc.contributor.authorKubíček, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:00:52Z
dc.date.available2019-04-03T22:00:52Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKUBÍČEK, L. Příprava a realizace výstavby mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other118611cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/137896
dc.description.abstractCílem mé diplomové práce je Stavebně technologický projekt výstavby mateřské školy. Práce zahrnuje technickou zprávu zařízení staveniště, technologický předpis zvolených činností, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, dopravní vztahy, plán bezpečnosti a ochrany zdraví, dále také ochrana životního prostředí, položkový rozpočet stavby, časový harmonogram a návod na údržbu stavby.cs
dc.description.abstractThe aim of my thesis is the Construction technological project of nursery school building. The work involves technical report building equipment, technological instruction for selected activities, inspection and test plans, design of mechanical assemblies, transport links, schedule of health and safety, as well as environmental protection, itemized project budget, timetable and building maintenance instructionsen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObjektcs
dc.subjectstavbacs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectstrojní sestavacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectBOZPcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectnávod na údržbu stavbycs
dc.subjectThe buildingen
dc.subjectbuildingen
dc.subjectbuilding equipmenten
dc.subjecttechnological prescriptionen
dc.subjectmechanical assemblyen
dc.subjectbudgeten
dc.subjecthealth and safetyen
dc.subjectscheduleen
dc.subjectinspection and test planen
dc.subjectbuilding maintenance instructionsen
dc.titlePříprava a realizace výstavby mateřské školycs
dc.title.alternativePreparation and implementation of the construction of a kindergartenen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-01-29cs
dcterms.modified2019-02-04-12:43:31cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118611en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:03:44en
sync.item.modts2019.05.18 12:20:51en
dc.contributor.refereeNovotný, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record