Show simple item record

Design and optimization of temperature fluctuation dumper with latent heat thermal energy storage

dc.contributor.advisorKlimeš, Lubomírcs
dc.contributor.authorKozubík, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:12:43Z
dc.date.available2019-05-17T06:12:43Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKOZUBÍK, L. Návrh a optimalizace tlumiče teplotních fluktuací využívající latentní teplo fázové přeměny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other107231cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/138013
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vytvořit model tlumiče teplotních fluktuací pomocí metod v práci popsaných. K tlumení fluktuací se využívá materiál PCM. Tato práce popisuje jednu z možný aplikací tohoto materiálu do praxe. K numerickému výpočtu fázové přeměny materiálu PCM se využívá metoda efektivní tepelné kapacity a metoda entalpie. Součástí práce jsou i teoretické základy přenosu tepla, které popisují diferenciální rovnice. V závěru je model optimalizován a techniky na něm použity popsány.cs
dc.description.abstractThe goal of this master’s thesis is creating a model of the attenuation of the fluid temperature fluctuations using methods described in the thesis. PCM is used to attenuation of fluctuations. This thesis is example of utilization PCM in technical practice. Numerical calculation of PCM phase change uses the method of effective heat capacity and enthalpy method. A part of this thesis also forms a theoretical basis for heat transfer described by differential equations. The final part of the thesis is dedicated to the optimization of the model and the description of the optimization methods.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttlumič teplotních fluktuacícs
dc.subjectPCMcs
dc.subjectfázová přeměnacs
dc.subjectlatentní teplocs
dc.subjectrychlostní mezní vrstvacs
dc.subjectnumerický model teplotního polecs
dc.subjectVčelí algoritmuscs
dc.subjectattenuation of fluid temperature fluctuationsen
dc.subjectPCMen
dc.subjectphase changeen
dc.subjectlatent heaten
dc.subjectmethod of control volumeen
dc.subjectvelocity boundary layeren
dc.subjectnumerical model of temperature fielden
dc.subjectBees algorithmen
dc.titleNávrh a optimalizace tlumiče teplotních fluktuací využívající latentní teplo fázové přeměnycs
dc.title.alternativeDesign and optimization of temperature fluctuation dumper with latent heat thermal energy storageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-20cs
dcterms.modified2018-06-20-11:01:47cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid107231en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:23:20en
sync.item.modts2020.03.30 22:38:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeCharvát, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (předseda) prof. RNDr. Jan Franců, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (člen) doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s diplomovou prací a odpověděl na připomínky a dotazy recenzenta diplomové práce. Komise položila diplomantovi otázky k diplomové práci: Teploty jsou opravdu v Kelvinech? Co jste optimalizoval? Rozměry tlumiče? Motivace práce vyšla z nějakého konkrétního problému?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record