Show simple item record

Network simplex method

dc.contributor.advisorPopela, Pavelcs
dc.contributor.authorKhýr, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:14Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:14Z
dc.date.created2018cs
dc.identifier.citationKHÝR, L. Síťová simplexová metoda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.cs
dc.identifier.other105711cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/138066
dc.description.abstractPráce je zaměřena na shrnutí poznatků týkajících se matematického modelování v oblasti optimalizace. Budeme se podrobněji zabývat simplexovou metodou a především její síťovou modifikací, která má využití v různých praktických aplikacích. Pomocí implementace těchto dvou metod v Matlabu budou řešeny úlohy různé velikosti a budou porovnávána jejich řešení. V závěru práce se řeší úloha s reálnými daty poskytnutá Ústavem procesního inženýrství.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on summary knowledges relating to mathematical modeling in optimization area. We will deal with simplex method in detail and especially its network modification, which is used in various practical applications. We will solve tasks of various sizes and compare their solutions using implementation these two methods in Matlab. There is solved a task with real data provided by the Institute of Process Engineering at the end of the work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectteorie grafůcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectlineární programovánícs
dc.subjectsimplexová metodacs
dc.subjectsíťová simplexová metodacs
dc.subjectgraph theoryen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectlinear programingen
dc.subjectsimplex methoden
dc.subjectnetwork simplex nethoden
dc.titleSíťová simplexová metodacs
dc.title.alternativeNetwork simplex methoden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2018-06-18cs
dcterms.modified2018-06-20-12:41:43cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105711en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:38:40en
sync.item.modts2020.03.30 21:48:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJanošťák, Františekcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky svojí bakalářské práce Síťová simplexová metoda. Následně odpovídal na otázky oponenta práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record