Show simple item record

Structure and properties of weldment of rotor steels

dc.contributor.advisorForet, Rudolfcs
dc.contributor.authorJech, Davidcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:26:39Z
dc.date.available2018-10-21T20:26:39Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationJECH, D. Struktura a vlastnosti svarového spoje rotorových ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other51595cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13812
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je hodnocení strukturní stability heterogenního svarového spoje, který se skládá ze dvou různých základních materiálů (ocel 16 537 a ocel 16 236) a dále ze svarového kovu NiCrMo2,5-IG a návaru P24-IG. Všechny uvedené materiály patří do skupiny nízkolegovaných žáropevných ocelí, které své uplatnění našly především v energetickém průmyslu. Svarový spoj byl zhotoven pomocí svařovací metody TIG hot wire. Strukturní stabilita uvedeného svarového spoje byla hodnocena redistribucí uhlíku a změnami v mikrostruktuře po žíhání při teplotě 300 °C a 400 °C po dobu 500 hodin. Pro modelování fázového složení jednotlivých ocelí bylo využito softwaru ThermoCalc. Všechny získané výsledky by měli posloužit k posouzení, zda je heterogenní svarový spoj rotoru parní turbíny vhodný k dlouhodobému provozu v náročných pracovních podmínkách.cs
dc.description.abstractThe object of this thesis is to assess the structural stability of heterogeneous weld joint, which consists of two different base materials (16,537 steel and 16,236 steel) and weld metal NiCrMo2.5-IG with buttering layer P24-IG. All these materials belong to the group of low-alloyed creep-resistant steels that are to be used mainly in the power industry. The weld joint was made by application of the TIG hot wire welding method. Structural stability of this joint was evaluated by carbon redistribution and microstructural changes after annealing in temperature 300 °C and 400 °C during 500 hours. For modelling the phase composition of particular steels was used the ThermoCalc software. All gained results should be employed to appraise whether the heterogeneous weld joint of the steam turbine´s rotor is eligible for long-term operation in hard working conditions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSvarový spojcs
dc.subjectnízkolegovaná žáropevná ocelcs
dc.subjectstrukturní stabilitacs
dc.subjectWeld jointen
dc.subjectlow-alloy creep-resitant steelen
dc.subjectstructural stabilityen
dc.titleStruktura a vlastnosti svarového spoje rotorových ocelícs
dc.title.alternativeStructure and properties of weldment of rotor steelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-25-14:58:26cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51595en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:58:28en
sync.item.modts2020.03.31 17:08:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJan,, Vítcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record