Show simple item record

Modern energy and decreasing the energy intensiveness of buildings

dc.contributor.advisorHavlík, Romancs
dc.contributor.authorKučera, Miroslavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:58:11Z
dc.date.available2018-10-21T16:58:11Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKUČERA, M. Moderní energie a snížení energetické náročnosti budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other23838cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1381
dc.description.abstractDiplomová práce řeší možnosti energetických úspor v budovách obce Spytihněv, zlepšením tepelných vlastností a využitím obnovitelných zdrojů energie, prostřednictvím energeticky výhodnějšího pláště budov a efektivnějších systémů distribuce energií. Součástí je posouzeni z hlediska energetického a ekonomického. Práce se skládá z několika částí. V úvodu všeobecně přibližuje problematiku obnovitelných zdrojů energie. Druhá část je rozdělena dle jednotlivých budov posuzovaných v projektu. Obsahuje návrh energetických opatření, výběr systému - tepelné čerpadlo, solární kolektory, výpočet opatřením vzniklých energetických úspor a posouzení projektu z hlediska ekonomického.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with possible energy-savings in the municipal buildings of Spytihněv. Moreover, it discusses the possible improvements of heating features and making use of renewable resources. This is meant to be achieved by a wrapper which is less demanding on energy consumption than those which have been used until now. Attention is also paid to a more efficient system of energy distribution. Both energetic and financial points of view are taken into consideration. The thesis consists of a few parts. Introduction, the first part, deals with renewable resources issues on a theoretical level. The second part is divided according to each individual analysed premise/building. At this point energy-saving proposal, choice of a heating system, a heating pump, a solar collector as well as energy-saving and financial calculation are included.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttepelná ztrátacs
dc.subjectobnovitelné zdrojecs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectsolární kolektorcs
dc.subjectotopná soustavacs
dc.subjectteplá užitková voda (TUV)cs
dc.subjectheat lossen
dc.subjectrenewable resourcesen
dc.subjectheat pumpen
dc.subjectsolar collectoren
dc.subjectheat systemen
dc.subjecthot servis wateren
dc.titleModerní energie a snížení energetické náročnosti budovcs
dc.title.alternativeModern energy and decreasing the energy intensiveness of buildingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:31cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23838en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:35:33en
sync.item.modts2020.03.31 14:08:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePopelka, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Proč jsou u definovaných budov zvoleny různé druhy solárních panelů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record