Now showing items 1-20 of 498

 • Vývoj agregátu obráběcího centra umožňující výrobu přímého a šikmého ozubení odvalovacím způsobem 

  Pavlík, Martin
  Diplomová práce představuje návrh agregátu, který umožní rozšíření obráběcího centra o technologii obrážení ozubení odvalovacím způsobem. Principem této jednotky je, převést rotační pohyb vřetene na translační pohyb potřebný ...
 • Návrh vytápění rekreačního domku 

  Rajdlík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem různých variant vytápění a ohřevu teplé vody pro rekreační objekt (zděnou chatu pro celoroční užívání). Po výpočtu návrhového tepelného výkonu budovy a potřeby tepla na vytápění a ...
 • Inhalátory a nebulizátory pro použití v medicíně: principy, spolehlivost a provozní parametry 

  Mišík, Ondrej
  Problematika inhalačnej liečby je veľmi komplexnou problematikou a hoci je v posledných desaťročiach aktívne diskutovanou témou, jej rozvoj vo viacerých smeroch je viac než žiadaný. Prvá časť tejto práce predstavuje ...
 • Návrh větrání a chlazení v rodinném domě 

  Bíza, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na návrh větrání a chlazení pro rodinný dům. První část práce se zabývá možnostmi větrání a chlazení, vzduchovody a jejich součástmi a vybranými větracími jednotkami. Následující část se zabývá ...
 • Rekonstrukce 3D objektů z více pohledů 

  Mrkvička, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí scény užitím dvou nebo více obraz. Popisuje celý proces rekonstrukce skládající se z detekce bod v obrazech, nalezení příslušnégeometrie mezi obrazy a výsledné promítnutí těchto ...
 • Nízkocyklová životnost v podmínkách jaderné energetiky 

  Sehnal, Dominik
  Prodloužení životnosti jaderných zařízení tkví v hledání projektových rezerv. Tato práce se zabývá hodnocením nízkocyklové životnosti jaderných zařízení typu VVER a posouzením vlivu úrovně výpočtového modelu. V rámci práce ...
 • Optimalizace zadního křídla závodního vozu 

  Feldová, Petra
  Tato diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci zadního přítlačného křídla sportovního vozu s využitím open-source softwarů. Práce je věnována optimalizaci 2D profilu zadního křídla vozu. Jako prostředí pro optimalizaci ...
 • CFD simulace vírové struktury v sací troubě Francisovy turbíny (Francis-99) při pod-optimálním provozu - srovnání s měřením 

  Neděla, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá simulací vírové struktury, vznikající v sací troubě Francisovy turbíny, a to při pod-optimálním průtoku. Hlavním cílem je dosáhnout co možná nejpřesnějších výsledků z výpočtů, pomocí studentské ...
 • Pomocná jeřábová kočka 10000 kg 

  Milichovský, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem pomocné jeřábové kočky s nosností 10t. Jeřábová kočka se pohybuje po venkovní dráze šrotiště. Cílem této práce je výpočet a vlastní návrh zdvihového a pojezdového ústrojí, pevnostní ...
 • Studie příčného rychlostního pole v blízkosti rotujícího kola s uvažováním vlivu nucené konvekce kotoučové brzdy 

  Regner, Dominik
  Tato diplomová práce se zabývá změnou rychlostního pole v oblasti kola osobního automobilu v důsledku lokální změny teploty způsobené konvekcí od kotoučové brzdy. Dále pak stanovením parametrů aplikovatelných na libovolný ...
 • Kooperativní teorie her v lokálních konfliktech 

  Ilavská, Adriana
  Kooperatívna teória hier je vedecká disciplína, ktorá ponúka široký matematický aparát vhodný na zachytenie komplexných situácií v sociálnej realite. Vďaka tomu, že dokáže popísať aj hierarchické štruktúry, môže byť ...
 • Geometrická teorie řízení na nilpotentních Lieových grupách 

  Frolík, Stanislav
  Tato práce se zabývá teorií geometrického řízení na nilpotentních Lieových grupách. V práci jsou popsány základní pojmy diferenciální geometrie a teorie řízení, které jsou následně použity pro popis různých mechanismů. ...
 • Výroba anemostatu 

  Bíba, David
  Práce se zabývá návrhem součásti anemostatu o velikosti série 15 000 ks/rok. S přihlédnutím na kuželový tvar a rozměry součásti byla z variantního řešení vybrána technologie tažení bez ztenčení stěny z oceli DC04 o tloušťce ...
 • Obrábění přesných děr pro uložení ložisek 

  Blecha, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá obráběním přesných děr pro uložení ložisek z hlediska teoretického přehledu, lícování a uložení strojních součásti. Dále pak přehledem a volbou ložisek, seznámení se s typy převodových ...
 • Model Ball & Plate: simulace a návrh řízení 

  Burlachenko, Sofiia
  Tato práce se zabývá identifikací a regulací modelu „Ball & Plate“. Práce obsahuje popis již existujícího reálného modelu a příslušný matematický a simulační model. K výpočtu regulátoru je použita metoda kořenového hodografu ...
 • Návrh technologie výroby upínače pro lisování plastů 

  Duda, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vyhotovením technologických postupů vedoucím k optimálnímu způsobu řešení opravy poškozených dílu upínače a vytvoření výrobních postupů pro výrobu nových součástí sestavy. Teoretická část je ...
 • Zážehový tříválcový hvězdicový letecký motor 

  Břečka, Marek
  Cílem této diplomové práce je návrh klikového mechanismu zážehového tříválcového hvězdicového motoru se zadanými základními parametry (vrtání, zdvih, atd.), návrh vyvážení setrvačných sil, napěťová analýza a stanovení ...
 • Zážehový pětiválcový hvězdicový letecký motor 

  Donutil, Jan
  Cílem této práce je návrh konfigurace hvězdicového pětiválcového motoru se zaměřením na klikové ústrojí. Rozebírána je problematika kinematiky klikového mechanismu s vedlejší ojnicí, problematika silového působení a ...
 • Návrh řízení kombinační váhy za pomocí řídicího systému SIMOTION 

  Capovsky, Alexandr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem algoritmu pro řízení kombinační váhy za splnění předem definovaných podmínek. Dále je sestaven simulační model s proměnnými parametry a následně je otestován, jak reaguje na změny, ...
 • Kvalifikace postupu svařování hliníkové slitiny AW-5083 H111 

  Krejza, Jan
  Diplomová práce se zabývá kvalifikací postupu svařování hliníkové slitiny EN AW-5083 H111. Tato hliníková slitina byla použita pro výrobu Venturiho trubice. Proto byla vypracována literární rešerše zabývající se vlastnostmi ...