Show simple item record

Entwicklung eines Wälzsstoßaggregates zur Erzeugung von Gerad- und Schrägverzahnungen auf flexiblen Bearbeitungszentren

dc.contributor.advisorBlecha, Petrde
dc.contributor.authorPavlík, Martinde
dc.date.accessioned2019-03-20T19:32:40Z
dc.date.available2019-03-20T19:32:40Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPAVLÍK, M. Vývoj agregátu obráběcího centra umožňující výrobu přímého a šikmého ozubení odvalovacím způsobem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113129cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/138322
dc.description.abstractDiplomová práce představuje návrh agregátu, který umožní rozšíření obráběcího centra o technologii obrážení ozubení odvalovacím způsobem. Principem této jednotky je, převést rotační pohyb vřetene na translační pohyb potřebný pro obrážení při současném dodání odvalovacího pohybu nástroje. Mechanismu zároveň zajišťuje konstantní řeznou rychlost, čímž zvyšuje životnost nástrojů. Jednotka je rozdělena na 5 dílčích mechanismů. U každého z mecha- nismů je analýzou použitelných metod vybrána nejvhodnější varianta. Ta je následně navrh- nuta a případně propočítána. V práci je popsán návrh takového řešení pomocí mechanických převodů a vaček. Tento mechanismus umožňuje obrážení při rychlosti 900 dvojzdvihů/min. při maximální vyvinuté síle 5,5kN. Jednotka je primárně určena pro malovýrobu, jako levnější alternativu k nákupu stroje pro obrážení.de
dc.description.abstractThe diploma thesis shows design of the aggregate, which allow the machining center to shape gears with Fellows Method. The principle of this unit is to convert the rotation movement of the spindle to the translational movement while adding the rolling tool movement. At the same time, the mechanism ensures a constant cutting speed. The unit is divided into 5 sub-mechanisms. For each of the mechanisms, the most appropriate option is choose with help of analysis of usable methods. The most appropriate method is then designed and possibly calculated. The thesis describes the design of such a solution using mechanical gears and cams. This mechanism allows maximum speed at 900 rpm. at the maximum developed force of 5.5kN. The unit is primarily intended for small-scale production, as a cheaper alternative to buying a whole machine.en
dc.language.isodecs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObrážení odvalovacím způsobemde
dc.subjectVačkade
dc.subjectOzubeníde
dc.subjectGears shapingen
dc.subjectBroachingen
dc.subjectGears manufacturingen
dc.subjectCamen
dc.subjectCam designen
dc.titleVývoj agregátu obráběcího centra umožňující výrobu přímého a šikmého ozubení odvalovacím způsobemde
dc.title.alternativeEntwicklung eines Wälzsstoßaggregates zur Erzeugung von Gerad- und Schrägverzahnungen auf flexiblen Bearbeitungszentrenen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-03-14cs
dcterms.modified2019-03-18-11:42:52cs
thesis.disciplineVýrobní systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113129en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:04:25en
sync.item.modts2020.03.31 14:16:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHänel, Thomasde
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeProf. Dr.-Ing. Andreas Hirsch (předseda) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (člen) Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Dr.-Ing. Joachim Regel (člen)cs
but.defenceDiplomant na začátku seznámil členy komise s obsahem své prezentace a cíli zadané diplomové práce. Následně shrnul výsledky řešení části DP a podrobněji popsal konstrukční řešení obrážecí hlavy z pohledu návrhu její kinematiky. Dále byly prezentovány dílčí výpočty související s dimenzováním jednotlivých komponent. Na závěr popsal doporučení pro další činnosti vedoucí ke zlepšení parametrů jednotky založené na výsledcích diplomové práce. V následující rozpravě k diplomové práci zodpověděl dotazy oponentů a následující dotazy členů komise: - Vysvětlete připojení jednotky ke stroji, a jak je realizované? - Uvažoval jste o využití lineárního pohonu? - Jakým způsobem je uchycený nástroj? - Pro jaké průměry nástroje jste Pro jaké průměry nástroje je obrážecí jednotka dimenzována? - Které části stroje zachytí síly od obrábění? - Jaký typ zatížení působí v mechanismu, statické nebo dynamické? - Jaký typ kontaktu se vyskytuje ve vačkovém mechanismu? - Jaká je celková životnost zařízení a uveďte nejslabší místo mechanismu. - Jaký jste použil materiál vaček a jaká je jejich životnost vůči ložiskům? - Dá se měnit převodový poměr v jednotce? - Jak je řešen zpětný chod nástroje při obrážení vnitřních a vnějších ozubení? - Bylo by možné využít nějakou ze strojních os pro vychýlení nástroje ve zpětném chodu, např. osu A nebo X? - Na jakém základě jste provedl analýzu pro volbu jednotlivých komponent? - Co si představujete pod pojmem výpočet celého systému pomocí MKP? - Jak jste uvažoval dimenzování trvanlivosti vaček a ložisek a jejich následnou výměnu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýrobní systémycs
but.jazykněmčina (German)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record