Show simple item record

Moravian wine centre Brno

dc.contributor.advisorDýr, Petrcs
dc.contributor.authorPaulasová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-03-25T21:24:33Z
dc.date.available2019-03-25T21:24:33Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPAULASOVÁ, L. Moravské vinařské centrum Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other120179cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/138344
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce bylo navrhnout multifunkční „vinařský dům“ v Brně, v lokalitě historicky spjaté s pěstováním vína. Navržený objekt bude sloužit k prezentaci vín regionálních vinařů s možností nákupu i konzumace, dále jako kongresové centrum s apartmánovým ubytováním. Stavba by měla reprezentovat moravské vinařské oblasti a vinařskou kulturu na Moravě. Provoz stavby je navržen plně v souladu s trvale udržitelným rozvojem. Diplomová práce obsahuje architektonickou studii, průvodní zprávu, zhodnocený stavební program a tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí a konstrukčních detailů.cs
dc.description.abstractThe subject of my Diploma´s thesis was to design of mutifunction wine house in Brno, which is located in area historically associated with the cultivation of wine. Designed building will be used for the presentation of wine from regional winemakers, it will serve to purchase and consume. There will be a conference center with accomodation too. The moravian wine center should represent the Moravian wine region and winemaking culture in Moravian. Operation of the building is designed in accordance with sustainable development. The Diplomaś thesis contains architectural study accompanying the report, reviewed the construction program and thermal technical assessment of selected structures and structural details.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMoravské vinařské centrumcs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectsklepní prostorycs
dc.subjectkongresové centrumcs
dc.subjectjižní svahycs
dc.subjectmoravská vinařská oblastcs
dc.subjectMoravian wine centreen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjectcellarsen
dc.subjectcongress centreen
dc.subjectsouthern slopesen
dc.subjectMoravian wine regionen
dc.titleMoravské vinařské centrum Brnocs
dc.title.alternativeMoravian wine centre Brnoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2019-03-25-17:55:21cs
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid120179en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:31:39en
sync.item.modts2020.03.31 16:51:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMacháčková, Šárkacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record