Show simple item record

Changes anticorrosive system non - freezing heat transfer liquid

dc.contributor.advisorKotlík, Josefcs
dc.contributor.authorPexa, Michalcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:17Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:17Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationPEXA, M. Změny antikorozního systému nemrznoucích teplonosných kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2586cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13839
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem nemrznoucí teplonosné kapalinu pro solární systémy. Kapalina má být založena na směsi nově dostupné látky propan-1,3-diolu s vodou a s moderními inhibitory koroze. Dále bude prozkoumáno, zda je tato nová směs schopná konkurovat běžně užívaným látkám, jako jsou etylenglykol nebo porpylenglykol.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on proposition of non-freezing heat transfer fluid for solar systems. Fluid will be based on mixture of new available compound propane-1,3-diol with water and modern corrosion inhibitors. Then will be investigate, if this new compound is competetive to common used liquids like ethylene glycol or propylene glycol.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnemrznoucí teplonosné kapalinycs
dc.subjectsolární systémycs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectinhibitory koroze.cs
dc.subjectnon-freezing heat transfer fluidsen
dc.subjectsolar systemsen
dc.subjectcorrosionen
dc.subjectcorrosion inhibitors.en
dc.titleZměny antikorozního systému nemrznoucích teplonosných kapalincs
dc.title.alternativeChanges anticorrosive system non - freezing heat transfer liquiden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-12cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:04cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2586en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:59:31en
sync.item.modts2020.05.22 13:16:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMastný,, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant prezentoval výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta diplomové práce, student se vyjádřil k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record