Show simple item record

Fatigue Properties of Ultra-fine Grain Copper Produced by ECAP Method

dc.contributor.advisorPantělejev, Liborcs
dc.contributor.authorNavrátilová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:22:24Z
dc.date.available2019-04-04T03:22:24Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationNAVRÁTILOVÁ, L. Únavové vlastnosti jemnozrnné mědi připravené metodou ECAP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other12268cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13862
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vlastnostmi ultrajemnozrnné mědi připravené metodou ECAP. Byl sledován vliv únavového zatěžování s nenulovým středním napětím na křivku životnosti, cyklické plastické chování a velikost zrna. Výsledky ukazují, že nenulové střední napětí snižuje životnost UFG mědi v porovnání se symetrickým zatěžováním. Během zatěžování dochází po převážnou část životnosti všech vzorků ke zpěvňování materiálu, ale není zřetelný vliv na orientaci ani stabilitu mikrostruktury.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis describes properties of ultra-fine grain Cu prepared via ECAP procedure. The influence of fatigue loading with positive mean stress on S-N curve (i.e. fatigue life), cyclic plastic behaviour and grain size was investigated. It was found that tensile mean stress leads to shorter lifetime in comparison with fatigue loading with zero mean stress. During main part of the lifetime, significant hardening of UFG Cu was observed. There is no distinct effect on microstructural orientation and stability.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectultrajemnozrnné materiálycs
dc.subjectCucs
dc.subjectECAPcs
dc.subjectúnava materiálucs
dc.subjectstřední napětícs
dc.subjectS-N křivkacs
dc.subjectEBSDcs
dc.subjectultra-fine grain materialsen
dc.subjectCuen
dc.subjectECAPen
dc.subjectfatigueen
dc.subjectmean stressen
dc.subjectS-N curveen
dc.subjectEBSDen
dc.titleÚnavové vlastnosti jemnozrnné mědi připravené metodou ECAPcs
dc.title.alternativeFatigue Properties of Ultra-fine Grain Copper Produced by ECAP Methoden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-06-20-12:26:33cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12268en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:02:21en
sync.item.modts2020.03.31 21:34:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNěmec, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (člen) prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record