Show simple item record

Passive sampling of polar organic pollutants from water

dc.contributor.advisorČáslavský, Josefcs
dc.contributor.authorVítková, Libušecs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:46Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:46Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationVÍTKOVÁ, L. Pasivní vzorkování polárních organických kontaminantů z vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other24436cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1386
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá pasivním vzorkováním polárních látek z vod pomocí vzorkovačů typu POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler), které byly po dobu 4 týdnů exponovány v odpadní vodě na vtoku do městské čistírny odpadních vod Brno - Modřice a rovněž i na výpusti vyčištěné vody do řeky Svratky. Po ukončení expozice byly zachycené organické kontaminanty uvolněny ze sběrné fáze vzorkovače pomocí extrakce směsí methanolu, toluenu a dichlormethanu. Získané extrakty byly analyzovány pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí a ionizací elektrosprejem. Dále byla využita dvojrozměrná plynová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí, kdy byly analyzovány extrakty po trimethylsilylaci a methylaci. Separované látky byly identifikovány na základě jejich retenčního chování a hmotnostních spekter.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the passive sampling of polar compounds from water using passive samplers POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler). These devices were exposed for 4 weeks in the waste water at the inflow of municipal waste water treatment plant in Brno – Modřice, and also at the outflow of the treated water. After exposition sequestered compounds were released by extraction with a mixture of methanol, toluene and dichlormethane. Extracts were analysed by liquid chromatography/mass spectrometry with electrospray ionization. Further, methylated and trimethylsilylated extracts were analysed by orthogonal comprehensive two-dimensional gas chromatography with mass spectrometric detection. Separated compounds were identified on the base of their retention and mass spectra.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPasivní vzorkovánícs
dc.subjectPOCIScs
dc.subjectodpadní vodacs
dc.subjectHPLC/MScs
dc.subjectGCxGC-TOF MScs
dc.subjectderivatizacecs
dc.subjectPassive samplingen
dc.subjectPOCISen
dc.subjectwaste wateren
dc.subjectHPLC/MSen
dc.subjectGCxGC-TOF MSen
dc.subjectderivatizationen
dc.titlePasivní vzorkování polárních organických kontaminantů z vodcs
dc.title.alternativePassive sampling of polar organic pollutants from wateren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:04cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24436en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:37:14en
sync.item.modts2020.03.31 17:49:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMravcová, Ludmilacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Ján Derco, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record