Show simple item record

Production technology of plastic base device with terminal

dc.contributor.advisorKandus, Bohumilcs
dc.contributor.authorHorník, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:14:11Z
dc.date.available2019-05-17T04:14:11Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHORNÍK, T. Technologie výroby plastové základny přístroje se svorkovnicí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other50420cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13885
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výběrem vhodné technologie pro výrobu zadané plastové součástky. V úvodu se nachází zhodnocení výrobku a volba technologie vstřikování plastů jako nejvhodnější výrobní technologie. V rešeršní části jsou zpracovány všechny potřebné teoretické znalosti pro návrh vstřikovací formy. Jednotlivé kapitoly se zabývají jak samotnými plasty a jejich výrobou, tak technologií vstřikování plastů se všemi náležitostmi co se technologie, stroje i nástroje týče. Návrhová část obsahuje potřebné výpočty pro konstrukci vstřikovací formy a popisuje a zdůvodňuje všechna konstrukční řešení provedená při návrhu této formy a volby vstřikovacího stroje. Součástí diplomové práce jsou i provedené simulace vstřikování. V přílohách diplomové práce jsou umístěny výkresy sestavy, tvárníku a tvárnice stejně jako další dokumenty potřebné při zpracování této práce.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis deals with selection of a proper technology for manufacturing of chosen plastic part. The beginning of thesis contains part survey. Plastic injection was chosen as the most suitable manufacturing technology. Required theoretical knowledge for plastic injection mould designing were extracted in the recherche. Individual chapters deals with plastics, their manufacturing and plastic injection technology with all required knowledge about this technology, machines and moulds. Designing chapter contains every required calculation for mould design and all individual sections of mould design and injection machine selection. Injection simulations and their evaluations are part of this thesis aswell. Assembly and forms drawings as well as other documents used during thesis processing are included in the attachments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVstřikování plastůcs
dc.subjectplastcs
dc.subjectpolyamidcs
dc.subjectvstřikovací formacs
dc.subjecthorká vtoková soustava.cs
dc.subjectPlastic injectionen
dc.subjectplasticen
dc.subjectpolyamiden
dc.subjectinjection moulden
dc.subjecthot runner.en
dc.titleTechnologie výroby plastové základny přístroje se svorkovnicícs
dc.title.alternativeProduction technology of plastic base device with terminalen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2012-06-25-11:54:53cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid50420en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:15:08en
sync.item.modts2019.05.19 05:54:01en
dc.contributor.refereeKebrle, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record