Show simple item record

Tools and methods for measuring and reducing risk

dc.contributor.advisorŠkapa, Stanislavcs
dc.contributor.authorŠmídová, Zdeňkacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:32:29Z
dc.date.available2018-10-21T19:32:29Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationŠMÍDOVÁ, Z. Nástroje a metody pro měření a snižování rizika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other49097cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13941
dc.description.abstractObsahem této diplomové práce je kritická analýza stávajících způsobů snižování rizik ve firmě, zabývající se potravinářskou výrobou. Na základě zjištěných informací navrhnout nástroje a metody pro měření a snižování rizik zejména v oblasti personální a potravinové výroby. Potravinářský průmysl s sebou přináší velké množství specifik daného oboru, jako je odborné personální zázemí, stále se zvyšující požadavky na úroveň hygieny (jak ze strany kontrolních úřadů, tak i ze strany spotřebitelů), tak i udržení kroku s novými trendy a technologiemi. Hlavním přínosem této práce je ve vybrané firmě ukázat jak s pomocí práce s riziky lze obstát ve vysoce konkurenčním prostředícs
dc.description.abstractThe content of this thesis is a critical analyze of the current methods of risk reduction in a company engaged in food production. Based on the obtained information to suggest methods for measuring and reducing risks in the field of staff and food industry. The food industry comes up with a lot of characteristics of the field, such as professional staffing, increasing demands on the level of hygiene (as part of the enforcement authorities, and by consumers) as well as keeping pace with new trends and technologies. The main contribution of this work is to show how the selected company can deal with the risks and survive in a highly competitive environment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMetodycs
dc.subjectnástrojecs
dc.subjectpotravinová výrobacs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectmethodsen
dc.subjecttoolsen
dc.subjectfood productionen
dc.subjectrisken
dc.titleNástroje a metody pro měření a snižování rizikacs
dc.title.alternativeTools and methods for measuring and reducing risken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-14cs
dcterms.modified2012-06-18-13:14:26cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49097en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:24:37en
sync.item.modts2021.11.12 16:21:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeStrnadová, Michalacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Přemysl Janíček, DrSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record