Show simple item record

18 Years of the FFA

dc.contributor.advisorStratil, Václavcs
dc.contributor.authorRullerová, Terezacs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:59:49Z
dc.date.available2021-11-22T23:59:49Z
dc.identifier.citationRULLEROVÁ, T. 18 let FaVU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .cs
dc.identifier.other57662cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13950
dc.description.abstractúvod: • dílo Bakalářské práce vychází z předchozích zájmů a výtvarných projevů autorky, jimiž jsou: koncept, akční umění, instalace, readymade, kulturní management, kurátoství a s nimi související dokumentace akcí konceptuální obsah díla: • zájem o tematizaci / zkoumání hranice mezi imaginací, vizualitou, formativní skutečností uměleckého světa a reakcí publika cíl: • vytvořit intermediální instalaci, pietní prostor závěr • závěrem a dosaženým cílem bude reálné výstavní místo plné pomníků FaVU, schopné být přemístěno kamkoli, například k dálnici D1 forma: intermediální instalace s multioborovým přesahem: • prvky environmentu (vytvoření speciálního místa), technologie: • pozn.: technologii zde vnímám spíše jako myšlenkový, konceptuální proces •práce najatých kameníků na žulových deskách (vybroušení a tvorba reliéfních nápisů jmen jednotlivých vedoucích ateliérů) • převoz pomníků a instalace pomníku (fotodokumentace ve výsledném katalogu)cs
dc.description.abstractintroduction: • Bachelor's work is built on my previous work and artistic expressions of interest, namely: the concept, action art, installation, readymade, cultural Management, curatorship and related documentation of events conceptual content of the work: • interest in the thematization / exploring the boundaries between imagination, visuality, formative reality of the art world and audience reactions goal: • Create Intermedia installation, sacred space conclusion • and finally reached to the real place full of monuments of Faculty of Fine Arts, able to be moved anywhere, such as the D1 form: Intermedia installation multidisciplinary overlap: • Environmental elements (creating a special place) technology: • Note.: Technology is in my opinion perceived more as a thought, a conceptual process • hired stonemasons working on the granite slabs (grinding and creation of individual names embossed signs leading studios) • transfer of monuments and installation of memorial (photo documentation in the final catalog)en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných uměnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpomníkcs
dc.subjectinstalacecs
dc.subjectobjektcs
dc.subjectsituacecs
dc.subjectFaVUcs
dc.subjectmonumentcs
dc.subject18 let FaVUcs
dc.subjectkonceptuální umělecké dílocs
dc.subjectintermediální umělecké dílocs
dc.subjectartcs
dc.subjectmemorialen
dc.subjectinstallationen
dc.subjectobjecten
dc.subjectsituationen
dc.subjectFaVUen
dc.subjectmonumenten
dc.subject18 years of FaVUen
dc.subjectconceptual artworken
dc.subjectintermedia artworken
dc.subjectarten
dc.title18 let FaVUcs
dc.title.alternative18 Years of the FFAen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2012-06-27-09:10:14cs
thesis.disciplineVýtvarné umění - konceptuální tendencecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédiícs
thesis.levelBcA.cs
thesis.nameBcA.cs
sync.item.dbid57662en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:59:49en
sync.item.modts2021.11.23 00:00:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta výtvarných uměnícs
dc.contributor.refereeŠrek Bromová, Veronikacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. MgA. Barbora Klímová, ArtD. (předseda) doc. Václav Stratil, Prom. Ped. (člen) doc. MgA. Filip Cenek (člen) doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (člen) doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D. (člen) akad. soch. Martin Zet (člen) MgA. Petr Zubek (člen) MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Art. Svätopluk Mikyta (člen) Mgr. art. Michal Moravčík (člen) Tomáš Ronovský (člen)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programVýtvarná uměnícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record