Show simple item record

Grape must and its changes during the fermentation process

dc.contributor.advisorVránová, Danacs
dc.contributor.authorBeníčková, Romanacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:47:33Z
dc.date.available2019-04-03T22:47:33Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBENÍČKOVÁ, R. Vinný mošt a jeho změny během kvasného procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other50467cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13979
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá chemickými změnami vinného moštu v průběhu kvašení. V teoretické části je popsána historie vinařství, charakteristika révy vinné a odrůd analyzovaných v této práci. Dále je v teoretické části rozebráno morfologické a chemické složení hroznů révy vinné a také jsou zde uvedeny základní technologické kroky výroby vína. Další kapitola je věnována principům metod pro chemický rozbor vína. V experimentální části jsou uvedeny výsledky sledování změn chemických parametrů v moštech v průběhu kvašení. Měřenými parametry v této práci jsou redukující sacharidy, pH, titrovatelné kyseliny a ethanol. Analyzované mošty byly získány z odrůd Sauvignon a Rulandské modré, které pocházely z integrované a ekologické vinice.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with chemical changes of grape must during fermentation process. The theoretical part describes history of viticulture, characteristics of vine and varieties analyzed in this work. There are discussed the morphological and chemical composition of grapes in the theoretical part and also basic technological steps of wine production. Another chapter is devoted to the principles of methods for chemical analysis of wine. In the experimental part, monitoring results of changes in chemical parameters of musts during fermentation are discussed. The measured parameters in this work were reducing sugars, pH, titratable acid and ethanol. The analyzed musts were obtained from Sauvignon and Pinot Noir varieties, which originated from integrated and organic vineyards.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVínocs
dc.subjectkvašenícs
dc.subjectchemický rozbor vína.cs
dc.subjectWineen
dc.subjectfermentationen
dc.subjectchemical analysis of wine.en
dc.titleVinný mošt a jeho změny během kvasného procesucs
dc.title.alternativeGrape must and its changes during the fermentation processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2012-06-18-08:46:24cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid50467en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:03:26en
sync.item.modts2020.03.31 19:45:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVespalcová, Milenacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse: doc. Španová: Rozdíl mezi ekologickou a integrovanou vinicí ? prof. Potáček: V některých grafech chybí chybové úsečky ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record