Show simple item record

Mineral wool and binding agent interaction and behavior study

dc.contributor.advisorPtáček, Petrcs
dc.contributor.authorFiala, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:17:53Z
dc.date.available2018-10-21T20:17:53Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationFIALA, M. Chování lubrikační emulze a pryskyřice ve výrobě minerální plsti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other23816cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1403
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje řešení příčiny technologických problémů při výrobě minerální vaty ve společnosti Saint-Gobain Orsil. Hlavní pozornost je věnována procesům probíhajících v minerální vatě za zvýšené teploty. Vzorky minerální vaty byly charakterizovány s použitím infračervené spektroskopie (FT-IR), termické analýzy (simultánní TG-DTA), termické analýzy s detekcí uvolněných plynů (EGA), rastrovací elektronové mikroskopie (SEM) a rentgenové difrakční analýzy (XRD). K ověření termických těkavých procesů byla použita aparatura termické analýzy. Technologický problém zahořívání je spojen se vznikem kyseliny isokyanaté.cs
dc.description.abstractDiploma's thesis describes resolution of cause technological problems in mineral wool manufacturig in company Saint-Gobain Orsil. Main attention is paid to thermal and volatile process in mineral wool from filtration chamber and common commercial sales. Samples of mineral wool were characterizated by thermal analysis (simultaneous TG-DTA), effluent gas analysis (EGA), infrared spectroscopy (FT-IR), electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD). Thermal analysis experiments was used to check thermal volatile processes. Technological problem of burning is linked with rise of isocyanic acid.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectminerální vatacs
dc.subjectmočovino-fenol-formaldehydová pryskyřicecs
dc.subjectskleněná vláknacs
dc.subjectpyrolýzacs
dc.subjectmineral woolen
dc.subjecturea-phenol-formaldehyde resinen
dc.subjectglass fibersen
dc.subjectpyrolysisen
dc.titleChování lubrikační emulze a pryskyřice ve výrobě minerální plstics
dc.title.alternativeMineral wool and binding agent interaction and behavior studyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:10cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23816en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:30:24en
sync.item.modts2020.03.31 15:42:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠoukal, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant zpracoval velmi zajímavou a prakticky užitečnou diplomovou práci. Prezentace diplomové práce byla velmi jasná a jak po obsahové tak po formální stránce výborná. Otázky oponenta zodpověděl diplomant správně a v diskuzi se členy komise prokázal velmi dobrou znalost řešené problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record