Show simple item record

Charge carrier transport in organic disordered materials

dc.contributor.advisorWeiter, Martincs
dc.contributor.authorČeška, Matějcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:26:59Z
dc.date.available2019-05-17T13:26:59Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationČEŠKA, M. Transport elektrického náboje v organických neuspořádaných materiálech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other23813cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1407
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na studium organických materiálů využitelných pro fotovoltaickou přeměnu energie. Součástí práce je teoretická část, která obsahuje stručný úvod do organické fotovoltaiky. Cílem experimentální části byla příprava tenkých vrstev organických materiálů a jejich charakterizace optickými metodami a metodou volt-ampérových charakteristik. Z výsledků vyplývá, že u některých připravených tenkých vrstev byla při vystavení světelnému záření zvýšena jejich vodivost.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deals with organic materials for use in photovoltaic energy conversion. A theoretical part of this thesis contains brief introduction to organic photovoltaics. Thin organic films were prepared and were characterized by optical methods and by current voltage characteristics. It was found that the light illumination can improve conductivity of prepared thin layers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectorganická fotovoltaikacs
dc.subjectorganické polovodičecs
dc.subjectfotovodivostcs
dc.subjectftalocyanincs
dc.subjectorganic photovoltaicsen
dc.subjectorganic semiconductorsen
dc.subjectphotoconductivityen
dc.subjectphthalocyanineen
dc.titleTransport elektrického náboje v organických neuspořádaných materiálechcs
dc.title.alternativeCharge carrier transport in organic disordered materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-21cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:04cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid23813en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:01:13en
sync.item.modts2020.03.31 05:38:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeNavrátil, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceKlučáková - Jak bylo prováděno odsolování ftalocyaninu? Jaká byla tloušťka vrstvy? Veselý - Jak byly vrstvy nanášeny? Jak byla měřena jejich tloušťka? Jaké hodnoty směrnic by měl mít daný materiál?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record