Show simple item record

Solution of bendig technology problems of thinn walled profiles

dc.contributor.advisorSamek, Radkocs
dc.contributor.authorMatoušek, Karelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:46:55Z
dc.date.available2018-10-21T16:46:55Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMATOUŠEK, K. Řešení problematiky ohýbání dílců z tenkostěnných profilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29504cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14084
dc.description.abstractProzkoumání problematiky a parametrů ohybu čtvercových dutých profilů. Zjištění deformace příčného průřezu. Zjištění použitelnosti nežíhaného materiálu pro konkrétní součást. Zjištění mechanických vlastností svarů a vliv jejich polohy při ohybu. Toto zjištění bylo provedeno na základě porovnání tahových zkoušek a následně aplikováno na konkrétní součást kde se prokázala vhodnost použití nežíhaného materiálucs
dc.description.abstractReconnaissance of problems and parameters of square hollow profile bend. Finding (identification) of deformation of cross-section. Finding of suitability of unannealed material for component part. Finding of mechanical characteristics of welds and influence of their bend position. This finding was done on the basis of comparison of tensile tests and consequently aplicated to specific part where the suitability for use of unannealed material were proved.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČtvercový profilcs
dc.subjectOhybcs
dc.subjectParametry ohybucs
dc.subjectDeformace příčného průřezucs
dc.subjecttahová zkouškacs
dc.subjectsvar.cs
dc.subjectsquare profileen
dc.subjectbenden
dc.subjectparameters of benden
dc.subjectdeformation of cross-sectionen
dc.subjecttensile testen
dc.subjectweld.en
dc.titleŘešení problematiky ohýbání dílců z tenkostěnných profilůcs
dc.title.alternativeSolution of bendig technology problems of thinn walled profilesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-23cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:07cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid29504en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:31:39en
sync.item.modts2020.03.31 09:10:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeForejt, Milancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Oto Barborák, CSc. (člen) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl dotazy vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly položeny ještě následující dotazy: 1. Jak je definován modul zpevnění? 2. Co je to veličina SM ve vztahu (4)? 3. Jak se stanoví poloměr neutrální osy? 4. Uveďte spávně vztahy 9,11,14, tak aby byly v souladu s geometricým modelem. 5. Kde v diagramu mezních stupňů přetvoření DMSP (obr. 3.1.2) lze očekávat polohu experimentálně zjištěných výsledků? 6. Použité zhodnocení nákladů, volba řešení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record