Show simple item record

Design of machine for injection molding

dc.contributor.advisorKřenek, Ladislavsk
dc.contributor.authorMultáňová, Katarínask
dc.date.accessioned2019-11-27T20:20:55Z
dc.date.available2019-11-27T20:20:55Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMULTÁŇOVÁ, K. Design vstřikovacího lisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other29522cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14196
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá riešením dizajnu vstrekovacieho lisu. Jedná sa o typ priemyselného stroja, ktorý je určený pre výrobu plastových dielcov technológiou tvárnenia. Vstrekovací lis má vertikálne usporiadanie vstrekovacej a uzatváracej jednotky a disponuje rotačným stolom. Hlavnou náplňou práce je návrh originálneho tvarového riešenia vstrekovacieho lisu s výhľadom do budúcnosti. Celková koncepcia vychádza zo súčasných pokrokových konštrukčne-technologických riešení. Dizajn stroja je prispôsobený základným ergonomickým požiadavkam, ktoré spríjemnia prácu obsluhujúceho personálu.sk
dc.description.abstractDiploma thesis deals with the development of injection moulding machine design. It is a type of industrial machine, which is designed for production of plastic parts by technology of compression molding. Injection and closing units in the machine are vertical orientated to each other. Injection moulding machine is equipped with rotary table. The main task of diploma work is to design an injection moulding machine with original shape for the future. Conception of the machine is based on present progresive technical solutions. Design of the machine tolerates main ergonomic demands and make the work for operating personnel easier.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvstrekovací lissk
dc.subjectdizajn priemyselného strojask
dc.subjectrotačný stôlsk
dc.subjectinjection moulding machineen
dc.subjectdesign of industrial machineen
dc.subjectrotary tableen
dc.titleDesign vstřikovacího lisusk
dc.title.alternativeDesign of machine for injection moldingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-16cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:14cs
thesis.disciplinePrůmyslový design ve strojírenstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid29522en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:01:45en
sync.item.modts2020.05.22 13:05:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKobosil, Karelsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (předseda) Karel Kobosil (místopředseda) prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (člen) akad. soch. Tomáš Chorý, ArtD. (člen) MgA. David Karásek (člen) akad. soch. František Pelikán (člen) doc. Ing. arch. Jan Rajlich (člen) akad. soch. Petr Svítil (člen) prof. akad. soch. Peter Paliatka, ArtD. (člen) doc. akad. soch. Peter Lehocký, ArtD (člen) PhDr. Jana Pavlíčková (člen) prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (člen) akad. soch. Zdeněk Zdařil (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record