Show simple item record

Nonlinear analysis of reinforced concrete foot failure

dc.contributor.advisorEliáš, Jancs
dc.contributor.authorDubina, Radekcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:29:33Z
dc.date.available2019-05-17T14:29:33Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationDUBINA, R. Nelineární analýza únosnosti železobetonové základové patky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other59023cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14276
dc.description.abstractŽelezobetonové monolitické patky jsou jedním z druhů plošného zakládání, které se převážně používá pod skeletovými systémy. Tyto systémy přenáší veškerá zatížení z výše položených pater přes sloupy do patek a přes ně do základové půdy. Interakce mezi základem a základovou půdou hraje velmi důležitou roli v důsledku citlivosti systému na nerovnoměrné sedání. Patky jsou namáhány smykem vyvolaným svislou silou a zároveň ohybovým momentem způsobeným napětím v základové spáře. Práce se věnuje návrhu patky podle evropské normy ČSN EN 1992-1-1. Dále se zaměřuje na výpočet únosnosti patky pomocí 3D modelu s nelineárními materiálovými modely zeminy, výztuže a betonu. Výpočty jsou provedeny v programu ATENA 3D pro různé varianty podloží, vyztužení či tvaru patky. Normové a nelineární analýzou získané únosnosti jsou srovnány.cs
dc.description.abstractReinforced concrete monolithic feet are one kind of shallow foundation used mainly under column systems. These systems transfer the load from upper floors through columns to the feet and through them to the foundation soil. Interaction between the foot and the foundation soil plays an important role due to the system sensitivity to the uneven settlement. Feet has to resist shear induced by vertical force and bending moment caused by stress in footing bottom. The work is devoted to design of the foot according to European standard Eurocode 2. It is then focused on numerical simulation of foot failure and calculation of the corresponding maximal vertical force in the column using a 3D model with nonlinear material models of subsoil, reinforcement and concrete. The calculations are done in software ATENA 3D for different variants of subsoil, reinforcement and foot shape. Results according to European standard and nonlinear analysis are compared.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNelineární MKP analýzacs
dc.subjectželezobetonová patkacs
dc.subjectpružnostcs
dc.subjectplasticitacs
dc.subjectATENA 3Dcs
dc.subjectmateriálové modelycs
dc.subjectpodloží.cs
dc.subjectNonlinear FEM analysisen
dc.subjectreinforced concrete footen
dc.subjectelasticityen
dc.subjectplasticityen
dc.subjectATENA 3Den
dc.subjectmaterial modelsen
dc.subjectsubsoil.en
dc.titleNelineární analýza únosnosti železobetonové základové patkycs
dc.title.alternativeNonlinear analysis of reinforced concrete foot failureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-13-10:10:01cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid59023en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:36:24en
sync.item.modts2020.03.31 05:14:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVáclav,, Veselýcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record