Show simple item record

Retinal image processing using wavelet transform

dc.contributor.advisorTaševský, Pavelcs
dc.contributor.authorPortyš, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:41:41Z
dc.date.available2018-10-21T17:41:41Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPORTYŠ, J. Využití vlnkové transformace pro zpracování snímků sítnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other30680cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14307
dc.description.abstractPráce je zaměřena na využití vlnkové transformace v diagnostice chorob očního pozadí resp. sítnice. Vlnková transformace umožňuje dekompozici obrazu očního pozadí. S následnou segmentací pomocí prahování to vede k lepší přehlednosti obrazu a jednodušší diagnostice morfologicko-anatomických změn na očním pozadí. Součástí práce je též seznámení s vlnkovou transformací a rodinou mateřských vlnek. Zběžně je v práci rozebrán rozklad obrazu dle RGB barevného modelu, filtrace obrazu a prahování. V údvodních kapitolách jsou uvedeny základní poznatky z anatomie, fyziologie a patofyziologie zrakového orgánu.cs
dc.description.abstractWork is focused on usage wavelet transform in diagnostic of retinae illness. Wavelet transform enables decomposition of eye background pictures. With the following segmentation by force of thresholding it leads to lucidity of picture and simpler diagnostics of morphological and anatomical changes. Part of work is also familiarization with wavelet transform and mother's wavelet family. Marginally is in work analysed picture segmentation according to RGB coloured model, picture filtration and thresholding. In opening chapters are mentioned essential piece of knowledge from anatomy, physiology and pathology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVlnková transformacecs
dc.subjectmateřská vlnkacs
dc.subjectsítnicecs
dc.subjectRGB barevný modelcs
dc.subjectWienerův filtrcs
dc.subjectprahování.cs
dc.subjectWavelet transformen
dc.subjectmother waveleten
dc.subjectretinaeen
dc.subjectRGB color modelen
dc.subjectWiener filteren
dc.subjectthresholding.en
dc.titleVyužití vlnkové transformace pro zpracování snímků sítnicecs
dc.title.alternativeRetinal image processing using wavelet transformen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-17cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:07cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid30680en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:01:53en
sync.item.modts2020.03.30 12:54:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKolář, Radimcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (člen) MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (člen) MUDr. Robert Roman, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise byla seznámena s posudkem vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl otázku oponenta. Do diskuse se zapojil doc. Kozumplík, položil otázku týkající se použitého algoritmu. Student odpověděl částečně. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record