Show simple item record

The Application of Separation Techniques Based on Gas and Liquid Chromatography with Different Types of Detectors for the Determination of Biologically Active Compounds and Selected Xenobiotics

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorMravcová, Ludmilacs
dc.date.accessioned2018-10-21T18:02:17Z
dc.date.available2018-10-21T18:02:17Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMRAVCOVÁ, L. Využití separačních technik na bázi plynové a kapalinové chromatografie s různým typem detektorů pro stanovení biologicky aktivních látek a vybraných xenobiotik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other38829cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1433
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá využitím separačních technik pro analýzu degradace polymerů a polycyklických aromatických uhlovodíků. Je rozdělena na dvě části, které jsou zpracovány samostatně. V první části práce byly studovány zejména degradační vlastnosti blokových kopolymerů na bázi kyseliny mléčné, glykolové a poly(ethylenglykolu) PLGA-PEG-PLGA a ITA-PLGA-PEG-PLGA-ITA (modifikovaný kyselinou itakonovou). S využitím těchto kopolymerů (především jejich termosensitivních hydrogelů) se počítá v ortopedii na léčbu zlomenin (jako „lepidlo“). U vybraných vzorků kopolymerů byly sestaveny diagramy jejich fázového přechodu sol-gel. Pro další studium byly použity vzorky tvořící gel při 37 °C. Vzorky byly degradovány ve fosfátovém pufru o pH 7,4, při teplotě 37 °C. Degradace vzniklých fyzikálních hydrogelů byla popsána poklesem molekulové hmotnosti polymeru a nárůstem koncentrací kyseliny mléčné a glykolové v roztoku pufru. Bylo zjištěno, že polymer modifikovaný kyselinou itakonovou podléhá rychlejší degradaci než stejný nemodifikovaný polymer, rovněž bylo prokázáno, že vzorky s nižším poměrem PLGA/PEG degradují rychleji než s poměrem vyšším. Rychlost degradace je také zavislá na hodnotě pH pufru a to v pořadí pH 4,0cs
dc.description.abstractThis work deals with the using and application of separation techniques for analysis of polymers degradation and polycyclic aromatic hydrocarbons. Thereby this work is separated to two special parts. In the first part, the degradation properties of synthetic biopolymers based on lactic acid, gylcolic acid and poly(ethyleneglycol) PLGA-PEG-PLGA and ITA-PLGA-PEG-PLGA-ITA (modified by itaconic acid) were studied. These copolymers (firstly their thermosensitive hydrogels) should be used for therapy of fractures in orthopedy (as adhesives). Therefore, the sol-gel and gel-sol phase diagrams were determinated for selected samples of copolymers. The samples forming gel at 37 C was used for other study. Polymer samples were depredated in phosphate buffer at 37°C. The degradation process of physical hydrogels was described by the decrease of molecular weight and the increase of concentration lactic acid and glycolic acid in phosphate buffer. The obtained results confirmed that the degradation of polymer modified by itaconic acid is faster process than no modified polymer and polymers with lower ratio PLGA/PEG degrade also faster than lower ration PLGA/PEG. The influence of pH it was also tested. The rate of degradation of polymers was follow pH 4,0en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbiodegradovatelné polymerycs
dc.subjectkyseliny glykolovács
dc.subjectkyselina mléčnács
dc.subjectPAUcs
dc.subjectsalámcs
dc.subjectdvojdimenzionální plynová chromatografiecs
dc.subjectTOF-MScs
dc.subjectbiodegradable polymersen
dc.subjectglycolic aciden
dc.subjectlactic aciden
dc.subjectPAHen
dc.subjectsalamien
dc.subjecttwo dimensional gas chromatographyen
dc.subjectTOF-MSen
dc.titleVyužití separačních technik na bázi plynové a kapalinové chromatografie s různým typem detektorů pro stanovení biologicky aktivních látek a vybraných xenobiotikcs
dc.title.alternativeThe Application of Separation Techniques Based on Gas and Liquid Chromatography with Different Types of Detectors for the Determination of Biologically Active Compounds and Selected Xenobioticsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-01-24cs
dcterms.modified2011-02-10-14:52:44cs
thesis.disciplineChemie životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid38829en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 22:54:35en
sync.item.modts2019.05.18 03:39:30en
dc.contributor.refereeHajšlová, Janacs
dc.contributor.refereeKráčmar, Stanislavcs
dc.contributor.refereeChýlková,, Jaromíracs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record