Show simple item record

Diagnostics of electroinsulating liquids properties

dc.contributor.advisorFrk, Martincs
dc.contributor.authorMakówka, Tomaszcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:53:12Z
dc.date.available2018-10-21T16:53:12Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMAKÓWKA, T. Diagnostika vlastností elektroizolačních kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other28441cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14464
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá elektroizolačními kapalinami, jejich vlastnostmi a použitím v elektrotechnickém průmyslu. Podrobněji je zkoumána dynamická viskozita, elektrická vodivost a diagnostické metody pro sledování těchto veličin. V praktické části práce jsou měřeny tyto veličiny na vzorcích minerálních transformátorových olejů ESTO BNX, RENOLIN ELTEC a biologicky odbouratelného oleje MIDEL 7131 v průběhu degradace. Na naměřené výsledky je aplikován Waldenův zákon.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the liquid insulators, their properties and their use in the electrical industry. The general aim is to study the physical essence of the dynamic viscosity, the electric conductivity and the diagnostic methods for monitoring these variables. The experimental part contains measuring the dynamic viscosity and the electric conductivity of the mineral transformer oils ESTO BNX, RENOLIN ELTEC and the biodegradable oil MIDEL 7131 during the degradation. The Walden rule is applied on measured results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKapalné izolantycs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectdynamická viskozitacs
dc.subjectelektrická vodivostcs
dc.subjectstárnutícs
dc.subjecthustotacs
dc.subjecttransformátorový olej.cs
dc.subjectLiquid insulatorsen
dc.subjectdiagnosticsen
dc.subjectdynamic viscosityen
dc.subjectelectric conductivityen
dc.subjectageingen
dc.subjectdensityen
dc.subjecttransformer oil.en
dc.titleDiagnostika vlastností elektroizolačních kapalincs
dc.title.alternativeDiagnostics of electroinsulating liquids propertiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-10cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:33cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28441en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:25:36en
sync.item.modts2020.03.30 20:09:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRozsívalová, Zdenkacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací a zodpověděl otázky oponenta a členů státní zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record