Show simple item record

Implementation of the Monitoring and Evaluation of Suppliers

dc.contributor.advisorBartes, Františekcs
dc.contributor.authorFiala, Milancs
dc.date.accessioned2019-05-17T01:24:40Z
dc.date.available2019-05-17T01:24:40Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationFIALA, M. Zavedení systému sledování a hodnocení dodavatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other28442cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/14466
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o zavedení systému sledování a hodnocení dodavatelů ve firmě RayService, a.s.. Cílem je zavedení uceleného procesního přístupu v práci s dodavateli. Sortiment a množství dodavatelů je nyní tak široké, že dosavadní nesystémové řešení brání zefektivnění výroby a celkovému rozvoji firmy. Vše musí být v souladu s možnými firemními zdroji např. IS Hélios. Základní podmínkou je snadná dostupnost dat a tím pádem i práce s nimi. Hlavním měřítkem dodavatelů ve firmě RayService, a.s. je OTD (on time delivery) dodavatelů, jehož cílová hodnota je 93%. Tato práce má nastavit systém sledování a hodnocení dodavatelů ve firmě tak, aby byl nastartován rostoucí trend OTD z nynějších 63% na cílovou hodnotu 93%.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the system of monitoring and evaluation of suppliers at the company RayService, a.s.. The aim is the implementation of an integrated procedural approach within the office work with suppliers. Assortment and quantity of suppliers is now so wide that the existing non-systemic solutions prevent more effective manufacturing and overall development of the company. Everything must be consistent with possible sources of the company, for example IS Helios. The basic condition is availability of data and by this also easy work with them. The main measurement of suppliers at the company RayService is the OTD (on time delivery) of suppliers, which value is 93% today. This work should set up a system of monitoring and evaluation of suppliers at the company so that the growing trend of OTD (from the current 63% to target 93%) can start.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthodnocení dodavatelůcs
dc.subjectOTD (on time delivery)cs
dc.subjectIS Hélioscs
dc.subjectsledování dodavatelůcs
dc.subjectmonitoring of suppliersen
dc.subjectevaluation of suppliersen
dc.subjectOTD (on time delivery)en
dc.subjectIS Héliosen
dc.titleZavedení systému sledování a hodnocení dodavatelůcs
dc.title.alternativeImplementation of the Monitoring and Evaluation of Suppliersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-02-04cs
dcterms.modified2010-02-05-08:40:41cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid28442en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:27:26en
sync.item.modts2020.03.31 05:44:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeFindoráková, Monikacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. Radim Roznos, FCCA (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record